Kalender

Harvesteri- ja forvarderioperaatori kutseeksamiks ettevalmistav kursus

Kuupäev 17. Mai
Asukoht Luua metsanduskool

Koolitus toimub 3 korral: 17.05, 24.05 ja  01.06

Osalejate arv: 15

Õppe alustamise nõuded:

Metsanduslikud teadmised ning masinal töötamise kogemus vähemalt 1 aasta.

Õppe sisu:

Harvesterioperaatorid:

Harvesterioperaatori 4. taseme kutseeksami tingimused ja kord. Praktiliste ülesannete tutvustus. Uuendus- ja harvendusraie hindamise põhimõtted kutseeksamil. Harvesteri kalibreerimine. Harvesteri seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid.

Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded. Puidu sortimendid. Tüvede optimeerimine. Harvendusraie, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel. Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.

Forvarderioperaatorid:

Forvarderioperaatori 4. taseme kutseeksami tingimused ja kord. Praktiliste ülesannete tutvustus. Ümarmetsamaterjali kokkuveo hindamise põhimõtted kutseeksamil. Forvarderi seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid.

Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked. Puidu sortimendid. Puiduvarumistehnoloogia valimine. Tootmisülesandest lähtuvalt puidu sorteerimine, kokkuvedamine ja virnastamine, laoplatsi planeerimine.

Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.

Koolitajad: Tenek Mäekivi, Allan Seim

 

 

Vaata õppekava

Registreeru koolitusele