Metsandussektori õpiränne

Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas

Projekti nimi: Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas, 2017-1-EE01-KA102-034802.

  • Rahastaja: Erasmus+ programm, KA1
  • Toetuse summa: 68 446 €
  • Projekti periood: 01.09.2017 – 31.08.2019
  • Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee
  • Projekti partnerid:
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome)
  • Etelä-Savon Koulutus Oy (Soome
  •  Ogre Technical School (Läti)
  • De Wijnpers (Belgia)
  • HBLA für Forstswrirthschaft Bruck/Mur (Austria)

Osalejad: 35 Luua Metsanduskooli õpilast ja 10 haridustöötajat

 

Eesmärk: Õpirännete eesmärgiks on arendada õpilaste kompetentse, rakendades ECVET süsteemi. ECVET süsteemi kasutades keskendutakse projektis lisaks õppekavajärgsete väljundite saavutamisele lisaväärtusele, mida on võimalik omandada teise kultuuriga partnerriigis.