Harvesterioperaator

Harvesterioperaator

Harvesterioperaator, 4. tase 2018 sügis

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel

 

Harvesterioperaator, 4. tase 2018 sügis 2016-2017

 

Õppekava (kutseõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel


P4_Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P5_Metsamasinate ehitus ja hooldamine.pdf
P6_Metsamasinate juhtimine ja seadistamine.pdf
P7_Puiduvarumistehnoloogia.pdf
P8_Lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine.pdf
P9_Harvesteri tehnohooldus.pdf
P10_Hooldus- ja uueldusraiete praktilised tööd.pdf
P11_Masinraiepraktika.pdf
P1_Metsanduse alused.pdf
P2_Raietöö alused.pdf
P3_Metsakasvatus.pdf

 

Valikõpingud


V1_Erialane võõrkeel.pdf
V2_Harvesteri diagnostika.pdf
V3_Harvesteri pardaarvuti seadistamine imitaatoril.pdf
V4_Hakke tootmise tehnoloogia.pdf
V5_Metsahindamine.pdf
V6_Metsade kõrvalkasutus.pdf
V7_Metsauuendamise mehhaniseerimine.pdf
V10_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe HOP.pdf

 

 

Harvesterioperaator, 4. tase (kutsekeskharidus) 2018 sügis

 

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel


Õppekava (kutsekeskharidusõpe)

 

Põhiõpingud


P1_metsanduse alused kutsekeskharidus.pdf
P2_raietöö alused kutsekeskharidus.pdf
P3_metsakasvatus kutsekeskharidus.pdf
P4_karjääriplaneerimine kutsekeskharidus.pdf
P5_metsamasinate ehitus ja hooldamine kutsekeskharidus.pdf
P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine kutsekeskharidus.pdf
P7_puiduvarumistehnoloogia kutsekeskharidus.pdf
P8_lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine kutsekeskharidus statsionaarne.pdf
P9_harvesteri diagnostika ja tehnohooldus kutsekeskharidus.pdf
P10_hooldus- ja uuendusraiete praktilised tööd kutsekeskharidus.pdf
P11_masinraiepraktika kutsekeskharidus.pdf

 

Üldõpingud


U1_Keel ja kirjandus.pdf
U2_Võõrkeel.pdf
U3_Matemaatika.pdf
U4_Loodusained.pdf
U5_Sotsiaalained.pdf
U6_Kunstiained.pdf

 

Valikõpingud


V1_Keskkonnahoid_kutsekeskharidus.pdf
V2_Riigikaitse kutsekeskharidus.pdf
V3_Informaatika kutsekeskharidus.pdf
V4_Erialane võõrkeel kutsekeskharidus.pdf
V5_Eneseväljendus kutsekeskharidus.pdf
V6_Ettevõtluse alused koos turundusega kutsekeskharidus.pdf
V7_Hakke tootmise tehnoloogia kutsekeskharidus.pdf
V8_Erialane füüsika kutsekeskharidus.pdf
V9_Erialane matemaatika kutsekeskharidus.pdf V10_Metsahindamine kutsekeskharidus.pdf
V11_Jahindus kutsekeskharidus.pdf
V12_Metsauuendamise mehhaniseerimine kutsekeskharidus.pdf
V13_B-kat rakenduskava.pdf
V14_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe HOP kutsekeskharidus.pdf