Õppeaasta kalender

ÕPPEAASTA 2019/20 KALENDER

   

02.09.19–02.02.20

I POOLAASTA

02.09.19

Õppeaasta avaaktus

01.09.–15.09.19

I õppetoetuste taotlemine (v.a esimesed kursused)

01.09.–15.09.19

Eritoetuste taotlemise I põhivoor

02.–20.09.19

Stipendiumite taotlemine

 

·         Toomas Ehrpaisi nimeline

 

·         Ain Jürisoo nimeline

 

·         Põlvamaa Metsaühistu

 

·         STIHL

 

·         Noore maastikuehitaja stipendium

13.10.19

VÕTA avalduste esitamise I tähtaeg

21.–27.10.19

Sügisene vaheaeg

16.09.-18.10.19

18MEHO1 maastikuehitaja tase 4 osakutse haljasalade hooldaja kutseeksami töövaatlused

24.-25.10.19

18MSPSÕ1 metsanduse spetsialist tase 5 kutseeksam (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 18.10.19)

06.–20.11.19

18FOPT1 forvarderioperaator tase 4 kutseeksam (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 01.11.19)

06.–20.11.19

18HOPT1 forvarderioperaator tase 4 kutseeksam (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 01.11.19)

05.11.19

18DEND1 meisterarborist tase 5 osakutse puittaimede hindaja kutseeksam (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 01.11.19)

11.-27.11.19

Korduseksamite periood

06.12.19

Lõpuaktus 18DEND, 18FOPT, 18HOPT, 18MEHO, 18MSPSÕ

05.01.20

VÕTA avaldust esitamise II tähtaeg

21.12.19–05.01.20

Talvine vaheaeg

 

 

 

 

 

 

03.02.–30.06.20

II POOLAASTA

01.02.–15.02.20

Eritoetuste taotlemise II põhivoor

01.02.–15.02.20

II õppetoetuste taotlemine 

28.02.20

2019/20. õppeaasta I poolaasta õppevõlgade likvideerimise tähtaeg

11.-14.02.20

18PKMSÕ ja 19METS kutseeksamite periood (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 07.02.20)

21.02.20

Lõpuaktus 18PKMSÕ, 19METS

23.03.-29.03.20

Kevadine vaheaeg

21.–22.04.20

Kooli kutsevõistlused

27.-29.04.20

18ARB kutseeksam (eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 17.04.20)

10.05.20

VÕTA avalduste esitamise III tähtaeg

11.-14.05.20

Korduseksami periood 18ARB

05.06.20

Suviste lõpetajate õppevõlgade likvideerimise tähtaeg

09.–19.06.20

Lõpueksamid

09.06.20

Õppeaastat lõpetav aktus

26.06.20

Lõpuaktus