Nõukogu

Luua Metsanduskooli nõukogu 

on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

 

Haana Zuba-Reinsalu - direktor

Peep Arold - praktikaosakonna juhataja-metsaülem

Ilona Susi - finantsjuht

Meelis Kall - metsamasinaõppe üksuse juht

Hannes Tilk - maastikuehituseõppe üksuse juht

Erle Tüür - metsandusõppeüksuse juht

Reet Ainsoo - õppe-kasvatustöö personali esindaja

Aiko Laas - haldusteenistuse juht, tugipersonali esindaja

Marje Kask - arboristiõppe üksuse juht

Riina Tralla - üldõppe üksuse juht-haridustehnoloog

Piret Mikko - õppekorralduse juht

Kairit Reiman - koolituskeskuse juht

Kairit Prits - turundusjuht

Väino Lill - Tihemetsa metskonna metsaülem

Indrek Leetmaa - õpilasesinduse president

Iti Puksa - õpilasesinduse asepresident (asendusliige)