Õpilasesindus

Luua Metsanduskooli õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesinduse eesmärkideks on:

 • õpilaste huvide ja õiguste esindamine; 
 • aidata kaasa õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele; 
 • säilitada ja arendada kooli traditsioone; 
 • korraldada kooli sündmusi ja kujundada koolikultuuri; 
 • seista õpimotivatsiooni tõstmise eest; 
 • arendada koolis erinevate osapoolte omavahelist suhtlemist ja infovahetust; 
 • koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Luua Metsanduskooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

 

Õpilasesinduse põhikiri

 

Kuidas liituda?

 1. Kirjuta sooviavaldus õpilasesindusega liitumiseks.
 2. Lisa sinna oma nimi, kursus, telefoninumber ja e-posti aadress.
 3. Vii avaldus kursusejuhendajale või huvijuhile.
 4. Kui oled vastu võetud, saad hääletamisõiguse õpilasesinduse otsuste tegemisel.
 5. Lisaks oled Facebooki kaudu ühenduses kõigi teiste liikmetega.