Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus on õpilaste vabatahtlik ühendus. Sinna kuuluvad õpilased, kelle jaoks on tähtis, et kool oleks huvitav ja meeldiv.  Oleme üks tiim, kes käib vähemalt korra kuus koos, et midagi huvitavat korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kõigil õpilastel kaasa lüüa.

 

Meil on palju tegemisi ja ülesandeid. Me korraldame üritusi, et soodustada õpilaste vahelist koostööd ja läbisaamist ning tundide järgse aja huvitavaks muutmiseks. Üritame aidata kaasa ka hea erialase hariduse saamisele, õpikekeskkonna parandamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele. Toetame ka õpiraskustega õpilasi. Esindame õpilaste huve ja vajadusi avalikkuse ees, suhetes kooli juhtkonnaga ja koostöös teiste koolide õpilasesindustega.

 

Kui oskame, siis teeme ja aitame!

 

Luua Metsanduskooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

 

Kuidas liituda?

  1. Kirjuta sooviavaldus õpilasesindusega liitumiseks.
  2. Lisa sinna oma nimi, kursus, telefoninumber ja e-posti aadress.
  3. Vii avaldus kursusejuhendajale või huvijuhile.
  4. Kui oled vastu võetud, saad hääletamisõiguse õpilasesinduse otsuste tegemisel.
  5. Lisaks oled Facebooki kaudu ühenduses kõigi teiste liikmetega.