Metsakasvatuse alused (Tartus)

Kuupäev 14. August
Asukoht Kopli 1/ Luua metsad

TASUTA - Metsakasvatuse alused Tartus

 

Aeg:

Koolitus toimub viiel päeval 14.08 – 23.08,2020.

Koolitusklassis 14.08; 21.08 ja 22.08, praktiline õpe metsas: 15.08, 23.02

NB! Koolitus toimub reedel, laupäeval ja pühapäeval. Esimene kord 14.08 kell 10.00-17.00


Toimumise koht: Klassikoolitus Kopli 1, Tartu. Metsapäevad toimuvad Luua Metsanduskooli metsades.

 

Sihtrühm: koolitusele on oodatud erialase hariduseta ning aegunud oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus (nt saada tööle, omandada uusi või lisateadmisi, saada tunnistus).

Lisaks on oodatud isikud, kel on soov alustada metsamajandusliku ettevõtlusega või sooritada Metsandusspetsialist, tase 5, Metsur, tase 4 või Raietööline, tase 3 kutseeksam.

Koolitus on osalejale tasuta, täidetud peab oleme vähemalt üks tingimus kolmest:

  • puudub erialane tasemeharidus
  • puudub keskharidus
  • aegunud oskustega isik vanuses 50+


Maht: 46 akadeemilist tundi


Grupi suurus: 16 õppijat


Koolituse läbinu:

  1. Seostab puuliike ja kasvukohatüüpe erinevates puistu arenguklassides;
  2. Kirjeldab metsa uuendamise ja uuenemise erinevusi;
  3. Mõistab hooldusraiete vajadust ja seostab erinevaid hooldusmeetmeid puistu arengu ja bioloogilise eripäraga;
  4. Selgitab erinevate raiete vajalikkust ja seostab uuendusraieid metsa uuendamisega;
  5. Kasutab infoallikana kehtivaid metsanduslike õigusakte tööde planeerimisel, läbiviimisel.


NB! Kuna kaks koolituspäeva toimuvad metsas, siis on oluline varustada end sobivate jalanõude ja riietusega. Transport metsa ja tagasi vajadusel organiseeritakse. Varasemalt on õppijate soovil toimunud oma autodega.


Koolitaja: Tenek Mäekivi,  litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning  Luua MK metsakasvatuse õpetaja

 

Registreeru kursusele SIIN.

 

Vaata õppekava