Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks 

Kuupäev 04. Oktoober
Asukoht Luua metsanduskooli praktikahoone, Luua metskonna mets

Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad  inimesed
 

NB! Alates aprillist 2019 on RMK metsades raietöid tegevatel raietöölistel kohustuslik kutsetase 3. Koolitus on  hea viis tuletada meelde teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et kutseeksam läbida.


Maht: 46h, toimub viiel järjestikusel päeval. Esimene kord on 4.10.21 kell 10.00 Praktikahoones

Grupi suurus: 8 õppijat

Koolituse hind: tasuta

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursuste sihtrühm on kogu täiskasvanud elanikkond, kelle IKT-oskused vajavad arendamist, välja arvatud:

- riigi- või kohalike omavalitsuste ametnikud;

- koolikohuslased ja tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.

 

Õpingu alustamise eeldused:

•           Eelnev raietöö kogemus kett- ja/või võsasaega.

 

Teemad:

Ohutustehnika

•           turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

•           võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Kutseeksami tingimused ja kord (kutseeksami sooritamiseks vajalikud digioskused)

Raiete tehnika ja tehnoloogia

•           algteadmised puu ja põõsa liikidest

•           raiete tehnika ja tehnoloogia

•           ergonoomia alused

•           keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

•           metsauuenduse hooldamine

•           valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

•           Praktilise töö korraldus: Palume kaasa võtta isiklik turvavarustus (mh jalanõud) ja riietus.

Koolitaja : Sulev Tooming, Luua Metsanduskooli raieõpetaja


Registreeri koolitusele siin