Tasuta. Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus koos baasdigioskuste õppega

Kuupäev 02. detsember kuni 10. august
Asukoht Luua Metsanduskool. Luua ümbruse metsad.

Aeg: 

2.12 (neljapäev) 10.00-17.00

3.12 (reede) 9.00-17.00

4.12 (laupäev) 09.00 – 17.00


Toimumise koht: Luua Metsanduskool, Luua ümbruse metsad


Sihtrühm: Koolitus on mõeldud metsamasinaoperaatori kutseoskusi omandada soovivatele isikutele, kelle eesmärgiks on sooritada kutseeksam. Samuti saadakse koolitusel oskused ja teadmised digioskustest.Maht: 30h
Grupi suurus: 10 õppijatTeemad:

Harvesterioperaatorid:

·         Harvesterioperaatori 4. taseme kutseeksami tingimused ja kord;

·         Praktiliste ülesannete tutvustus;

·         Uuendus- ja harvendusraie hindamise põhimõtted kutseeksamil;

·         Harvesteri kalibreerimine;

·         Harvesteri seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid;

·         Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded. Puidu sortimendid. Tüvede optimeerimine;

·         Harvendusraie, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel;

·         Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga;

·         Korrektse e-kirja koostamine, manuse lisamine. Digiallkirjastamine. Kutseregistri kasutamine.


Forvarderioperaatorid:

·         Forvarderioperaatori 4. taseme kutseeksami tingimused ja kord;

·         Praktiliste ülesannete tutvustus;

·         Ümarmetsamaterjali kokkuveo hindamise põhimõtted kutseeksamil. Forvarderi seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid;

·         Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked. Puidu sortimendid;

·         Puiduvarumistehnoloogia valimine. Tootmisülesandest lähtuvalt puidu sorteerimine, kokkuvedamine ja     virnastamine, laoplatsi planeerimine;

·         Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga;

      Korrektse e-kirja koostamine, manuse lisamine. Digiallkirjastamine. Kutseregistri kasutamine.

 


Koolitajad: Dimitri Randoja ja Allan Seim

 

Registreeru SIIN   


 

Kui Sulle huvipakkuvat koolitust veel kalendris ei ole, saad oma huvist teada anda ja end järjekorda panna SIIN