Kutseeksamid

Kutsetunnistuse taotlemine on võimalik kahel viisil:

 

1) õpilasena -  oled läbinud õpilasena kooli õppekava, mille lõpus sooritatakse kutseeksam. Kutseeksam on Sulle tasuta.

 

2) töötava inimesena - oled läbinud erialase koolituse või omades erialast töökogemust, soovid sooritada kutseeksamit. Eksam on Sulle tasuline.

 

Luua Metsanduskool on eksamikeskus.
 

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL), mille juurde on loodud kutsekomisjon. EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.


EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

 • EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

  1) Metsatööline, tase 2

  2) Raietööline, tase 3

  3) Metsur, tase 4

  4) Forvarderioperaator, tase 4

  5) Harvesterioperaator, tase 4

  6) Metsaväljaveoautojuht, tase 4

  7) Metsatehnik, tase 4 (Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. oktoobrini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.)

  8) Taksaator, tase 4

  9) Metsamajanduse spetsialist, tase 5

Lisainfo: pille.meier@empl.ee

Arboristidele kutse omistamisega tegeleb Eesti Arboristide Ühing, mille juurde on loodud kutsekomisjon. Tegutsetakse vastavalt arboristide kutse andmise korrale.

 

Eesti Arboristide Ühing annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

 • Arborist, tase 4,
 • Osakutse: tõstukil töötav arborist, tase 4
 • Puittaimede hindaja, tase 5
   

Lisainfo kutse@eestiarboristid.ee

Kutseeksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 • läbitud õppekava (õppevõlgnevused tähtajaks likvideeritud);
 • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri.

 

Oluline teada!

 • Kui sind ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, tuleb esmalt õppevõlgnevused likvideerida ning seejärel pöörduda õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Eksamile lubamise järel saad end registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
   
 • Kui kooli lõpetamiseks vajalik kutseeksam ebaõnnestus, siis pead minema esimesel avaneval võimalusel erialasele lõpueksamile ehk korduslõpueksamile (vt aegu käesoleval lehel tabelis). Korduslõpueksami edukas sooritamine võimaldab lõpetada kooli, kuid ei anna kutsetunnistust! Kui soovid omandada ka kutsetunnistuse, tuleb end uuesti registreerida vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee. Kutseeksam on sinu jaoks tasuline. 

Otsisid hoopis õpilaste lõpu- ja kutseeksamite infot? Kliki siia!

 

 

Kasulik teada!

Kutseeksameid korraldatakse kutsekorra järgi ning minimaalselt üks kord aastas. Nii Luua Metsanduskooli lõpetanutele kui töömaailmast kutsetunnistuste taotlejatele on eksamiprotseduur sama.

 

Väljaantavad kutsetunnistused on tunnustatud Eesti Vabariigi kutsesüsteemi poolt. 


Vastavust välismaa kutsesüsteemiga hinnatakse tööandja ja välismaal kutsesüsteemi edendav asutuse poolt. Eesti kutsetunnistuste inglisekeelsed lisad leiate SA Kutsekoda kutseregistrist.