Metsamasinajuhtide koolitused

Täienduskoolituse programmi eesmärk on ainsa metsamasinakompetentsi omava kooli instruktorite kaasabil tõsta metsamasina operaatorite teadmisi ja oskusi ning suurendada metsamasina tootlikust. Meie vastutame, et Sinu metsamasinaoperaatorid on edaspidi targemad, tervist hoidvamad ning efektiivsemad professionaalid! 
 

Programm koosneb kahest osast: tehnilisest vaatlusest ja täienduskoolitusest.
 

TEHNILINE VAATLUS (350 € üks operaator)

Tehnilise vaatluse käigus selgitatakse välja metsamasina tehniline seisukord, operaatori oskused ja teadmised. Tehnilise vaatluse tulemustest koostatakse tagasiside raport ja vajadusel individuaalne õppekava. Tehnilise vaatluse käigus kasutatakse drooni ja GoPro kaamerat.

Loe siit lähemalt, mida tehniline vaatlus tähendab

 

KOOLITUSTEEMAD (30 eur/h)

 1. Metsakasvatus - seadusandlus metsanduses, raieliigid, mõisted, relaskoobi kasutamine.
 2. Ümarsortimendid - sortimendi liigid, erinevad puidurikked ja kvaliteedinõuded ümarmaterjalile.
 3. Esmaabi - esmaabi koolitus metsamasina suunaga.
 4. Ergonoomika – operaatori püsiva töövõime ja tervise tagamine (loeng koos praktilise osaga).
 5. Metsamasina arvuti programm - põhi seaded ja sätted, hooldusprogrammi kasutamine operaatori tasemel, andmete edastus ja vastuvõtt. Ei sisalda järkamisfaili redigeerimis- , kalibreerimis- ja seadistuste koolitust.
 6. Järkamisfaili redigeerimine -  järkamisfaili koostamise põhimõtted, sisestatud andmete muutmine jne.
 7. Mõõteseade kalibreerimine - tegevused enne kontrollmõõtmist, puude valik, kontrollmõõtmise teostamine, mõõtmistulemuste analüüs, diameetri ja pikkuse kalibreerimine.
 8. Metsamasina seadistused - tõstuki ja juhtkangide seadistused ja kalibreerimine. Lõikepea survete seaded ning mõõtmisautomaatika. Transmissiooni seaded.
 9. Metsamasina tööpõhimõte ja hooldus - harvesteri ja forvarderi tööpõhimõtted, põhisõlmed ja masina hooldus (10h, 50h, 200h, jne).
 10. Aruannete lugemine -  erinevate aruannete lugemine ja analüüs.
 11. Metsandusliku kontoritarkvara kasutamine - Optioffice koolitus, programmi kasutamine, aruannete lugemine ja analüüs.
 12. Kaardiprogrammid - metsanduses kasutatavate kaardiprogrammide koolitus.
 13. ECO drive programmi - ECO drive programmi tutvustus ja kasutamine.
 14. Ökonoomsus harjutused simulaatoril - erinevad harjutused, mis arendavad kasutama ökonoomseid töövõtteid.
 15. Tööohutus - tööohutus harvesteriga ja forvarderiga töötades ja remontides.
 16. Keskkonnahoid – keskkonnahoiu nõuded ja keskkonnakaitse piirangud (kaitsealad, piiranguvööndid, vääriselupaigad, jne).                        
 17. Mehhaanikute koolitus - projekti õpe, ettevõtetele, kes soovivad koolitada ja täiendada enda mehhaaniku teadmisi.
 18. Uuele masinale ümberõpe - metsamasina õpe algajatele ja ümberõpe teisele metsamasina margile.

 

 

PRAKTILINE KOOLITUS ETTEVÕTTES (40 eur/h)

 1. Töövõtted uuendus- ja harvendusraietel - töövõtted ja metsamasina ökonoomne kasutamine raielangil.
 2. Mõõteseade kalibreerimine - kontrollmõõtmise teostamine ja vajadusel mõõteseade kalibreerimine.
 3. Masina igapäevane hooldus ja remont - igapäevane hooldus, masina osad, tööpõhimõte, mõõtepunktid, vea tuvastamine, kasutatavad mõõteriistad.
 4. Metsamasina seadistused - tõstuki ja juhtkangide seadistused, lõikepea survete reguleerimine, transmissiooni seaded.
 5. Kaardiprogramm - kasutamine praktikas.
 6. Kontoriprogramm - programmi kasutamine ja seadistamine.

 

NB: instruktori väljasõitudel lisandub transpordi tasu 0,35eur/km