Toetused

Tööl käivad inimesed saavad oskusi täiendada töötukassa toel

2017. aastal lisandusid töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud teenused. 

Uute võimalustena toetatakse töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel, kuni ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemisel ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisel. Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust. 

 

Meie koolis rakendub see meede järgmistele õppekavadele

  

Forvarderioperaator kutsekeskharidusõpe
Forvarderioperaator 4. taseme kutseõpe (esmaõpe)
Harvesterioperaator kutsekeskharidusõpe
Harvesterioperaator 4. taseme kutseõpe (esmaõpe)

 

 

 

 

 

 

 

Nendel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt