Kalender

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 22. August

Aeg: 22.08-24.08

Koolitus toimub kolmel järjestikusel päeval neljapäevast laupäevani.

Koolituspäevad algavad kell 10 ja lõppevad 17.00

Koolitus on tasuta!


Toimumise koht: Luua Metsanduskool, Luua ümbruse metsad

Sihtrühm: Metsanduslikud teadmised ning masinal töötamise kogemus vähemalt 1 aasta.

Kursus ei sobi algajale huvilisele.


Maht: 26 h
Grupi suurus: 15 õppijat


Koolituse hind: Õppijale tasuta, rahastatakse ESF vahenditest


Õpingu alustamise eeldused: 

  • Keskhariduseta või erialase tasemehariduseta isik
  • või aegunud oskustega isik vanuses 50+.


Teemad:

  • Harvesteri-ja forvarderioperaatori 4. taseme kutseeksami tingimused ja kord.
  • Praktiliste ülesannete tutvustus. Uuendus- ja harvendusraie hindamise põhimõtted kutseeksamil. Ümarmetsamaterjali kokkuveo hindamise põhimõtted kutseeksamil.
  • Harvesteri kalibreerimine. Harvesteri seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid.
  • Forvarderi seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid.
  • Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked. Puidu sortimendid. Puiduvarumistehnoloogia valimine. Tüvede optimeerimine.
  • Harvendusraie, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel. Tootmisülesandest lähtuvalt puidu sorteerimine, kokkuvedamine ja virnastamine, laoplatsi planeerimine.
  • Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.

 

 

Vaata õppekava 

Registreeru koolitusele

 

Koolitajad : Dimitri Randoja ja Allan Seim

 

Täpsem info: koolitus@luua.ee, tel 525 4004 (Kairit Reiman, koolituskeskuse juht)