Kalender

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 16. September
Asukoht Luua Metsanduskool

TASUTA

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (eesti keeles)

Aeg: 16.-20.09.2019


Toimumise koht: Luua metsanduskooli praktikahoone, Luua metskonna raielangid

Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad  inimesed

NB! Alates aprillist 2019 on RMK metsades raietöid tegevatel raietöölistel kohustuslik kutsetase 3. Koolitus on  hea viis tuletada meelde teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et kutseeksam läbida.

NB! Koolitus on osalejale tasuta, kutseeksam on tasuline: Vaata siia


Maht: 40h
Grupi suurus: 8 õppijat


Koolituse hind: Õppijale tasuta, rahastatakse ESF vahenditest


Õpingu alustamise eeldused: 

 • Eelnev raietöö kogemus kett- ja/või võsasaega.
 • Keskhariduseta või erialase tasemehariduseta isik
 • või aegunud oskustega isik vanuses 50+.


Teemad:

Ohutustehnika

 • turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted
 • võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

 • algteadmised puu ja põõsa liikidest
 • raiete tehnika ja tehnoloogia
 • ergonoomia alused
 • keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

 • metsauuenduse hooldamine
 • valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)
 • Praktilise töö korraldus: Soovituslik on kaasa võtta isikik turvavarustus ( mh jalanõud) ja riietus ning  isiklik töövahend. Isikliku varustuse puudumisel on turvavarustus, töövahendid jne koolituse korraldaja poolt.

 

Koolitaja : Sulev Tooming, Luua Metsanduskooli raieõpetaja

 

Registreeru siin

Õppekava