Kalender

Põlispuude majandamine

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 17. Oktoober
Asukoht Luua Metsanduskool ja väljasõidud

TASUTA 

Koolitus toimub kolmel päeval:

neljapäeval, 17.10

reedel, 18.10

reedel, 25.10

Koolituspäevad algavad kell 10.00 ja lõppevad 17.00, kui koolitaja ei lepi teisiti kokku.


Toimumise koht: Luua Metsanduskool, Luua park, väljasõit tutvumaks tuntumate põlispuudega ja nende majandamise võtetega.

Sihtrühm: Koolitus on suunatud kohalike omavalitsuste töötajatele, loodushoiutöötajatele ja loodusvahtidele, maastikuarhitektidele ja  puittaimede hindajatele,  kellel puudub põlispuude hooldusmeetmete planeerimiseks ja rakendamiseks vajalik eriharidus või vajavad nimetatud oskuste kaasajastamist.

Maht: 40 ak (sh 16 ak iseseisva töö jaoks)
Grupi suurus: 10 õppijat


Koolituse hind: Õppijale tasuta, rahastatakse ESF vahenditest


Õpingu alustamise eeldused: 

  • Valdkondlik töökogemus vähemalt 2.aastat. Konkursi korral on eelistatud loodusvaldkonna (metsandus, aiandus, maastikuehitus või –arhitektuur, arboristika) töökogemust omavad isikud.
  • Keskhariduseta või erialase tasemehariduseta isik
  • või aegunud oskustega isik vanuses 50+.


Teemad:

17-18.oktoober

1) Põlispuu laiendatud mõiste: Põlispuu mõiste. Põlispuud Eestis. Põlispuude pakutavad ökosüsteemiteenused

2) Puuhoolduse bioloogilised alused: Puu ehitus ja talitlused: puu koed ja nende ülesanded; võra ja juurestiku vaheline tasakaal; puuvõra ruumiline ehitus. Puu elukaar; hooldusvajadus elukaare erinevatel etappidel.

3) Puu inventeerimine: Puude  haigused ja kahjustused. Puude vitaalsusklassid ja nende määramise põhimõtted; väärtuse ja seisundiklassid. Puudega seotud riskid ja riskianalüüs; puu jätkusuutlikkus.

4) Põlispuude hooldusvõtted: Põlispuude lõikus ja selle eesmärgid. Puutüvede ja maapinna kaitse meetmed; kasvupinnase parandamise võtteid. Tugivööde tüübid ja toime ning nende paigaldamine.

 

25. oktoober

5) Põlispuu majandamiskava mõiste ja koostamine: Majandamiskava ülesehitus, hooldustööde ajakava ja maksumus; hooldustöödest teavitamine, praktilised tööd.

 

Õppekava vaata siit

Registreeru koolitusele siin

 

Koolitajad:

 

  • Aino Mölder
  • Sulev Järve
  • Vello Keppart