Kalender

Puude istutamine linnakeskkonda

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 16. September
Asukoht Luua Metsanduskool, lisaks õppekäigud

TASUTA koolitus - Puude istutamine linnakeskkonda

 

Toimumise aeg:

16.09 teooria Luual 10-17

17.09 praktika Luual 10-17

18.09 õppekäik Jõgeval või Tartus


Sihtrühm: Haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud.

Metsandus- ja aiandusvaldkonnas töötavad aegunud  oskustega või erialase hariduseta isikud.

ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik vanuses 50+.

 

Maht: 26
Grupi suurus: 9 õppijat

 

Õppe sisu:

Auditoorne õpe

  1. Puittaime ehitus ja talitlused: puu organid ja koed ning nende ülesanded

 

  1. Mullad ja kasvupinnased
  • Juurte levik ja selleks sobivad tingimused. Keerdjuur ja selle tekke põhjused.
  • Kasvumuldade põhikarakteristikud; mulla sobivuse hindamine.
  • Kasvupinnaste  liigid lähtuvalt puuliigist ning istutuskoha asukohast
  • Probleemid kasvupinnastega linnakeskkonnas; tihenemine
  • Juurestiku kaitsevööndi mõiste; tihenenud pinnaste parandamine

           

2. Istutamine ja järelhooldus

2.1. Istutusmaterjali tüübid ja kvaliteet. Peamised istutusmaterjalil esinevad vead

2.2. Istutusmaterjali transport ja säilitamine

2.3. Tänava- ja pargipuu istutamine

2.4. Puude ümberistutamine

2.5. Järelhooldustööd. Istutaja vastutus puu käekäigu eest järelhooldusperioodil.

2.6. Noorte puude ebarahuldava kasvu ja hukkumise põhjused

 

 

Praktiline õpe

  1. Praktilised istutuse ja järelhoolduse tööd
  2. Õppekäik linnakeskkonnas.

 

Koolitajad:

Aino Mölder ––  Luua Metsanduskooli meisterõpetaja, arboristide koolitaja alates 2007.

Eva-Kadri Rossner – Luua Metsanduskooli maastikuehituse õpetaja, pikaaegne praktiline kogemus linnahaljastuse valdkonnas.

 

Registreeru kursusele SIIN.