Kalender

Noorte puude kujunduslõikus

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 19. Oktoober
Asukoht Luua metsanduskool

TASUTA koolitus Noorte puude kujunduslõikus


Aeg: 19.10-29.10.2020


Koolituse toimumisajad:

19.10 teoreetiline õppepäev Luua Metsanduskoolis

26.10 praktiline õpe Luua arboreetumis

29.10 praktiline õpe ja õppekäik Jõgevale või Tartusse

 

Sihtrühm: Haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud.

Metsandus- ja aiandusvaldkonnas töötavad aegunud  oskustega või erialase hariduseta isikud.

ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik vanuses 50+.

 

Maht: 26 akadeemilist tundi
Grupi suurus: 9 õppijat

 

Õppe sisu:

Auditoorne õpe

 1. Puuhoolduse bioloogilised alused
  1. Puu elukaar; hooldusvajadus elukaare erinevatel etappidel.
  2. Puittaime ehitus ja talitlused: puu koed ja nende ülesanded; oksakrae ja koorehari.
  3. Puuvõra ruumiline ehitus; okste väljumisnurgad ning alistussuhe
 2. Puuhooldustöödel kasutatavad töövõtted: Lõiked, 3-etapiline oksaeemaldus; lõikesuund, lähtuvalt oksa väljumisnurgast.
 3. Lõikused puu elukaare erinevatel etappidel, lähtuvalt majandamissuunast ja puu väärtusest; lõikusaeg ja lõikusintervall
  1. Lõikuste liigid
  2. Kujunduslõikus
  3. Erinevate puuliikide lõikuse iseärasused

 

Praktiline õpe

 1. Kasutatavad tööriistad ja nende valik; tööriistade hooldus ja desinfitseerimine.
 2. Vabakujulise võraga noore puu kujunduslõikus
 3. Nudipuu esmane ja korduslõikus
 4. Noore vormipuu hoolduslõikus
 5. Kujunduslõikusel kasutatavad tööriistad ja abivahendid ning nende hooldamine
 6. Tekkinud jäätmete käitlemine

Õppekäik

 

Koolitajad:

Aino Mölder – Luua Metsanduskooli meisterõpetaja

Tiit Pajuste – kutsetunnistusega arborist, Luua Metsanduskooli arboristiõppe üksuse õpetaja

 

Registreeru kursusele SIIN