Kalender

Metsakasvatuse alused. Tasuta!

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 01. veebruar kuni 04. veebruar
Algus 10:00
Asukoht Luua metsanduskool

Esimene kord 01.02.2023 kell 10.00 Luua Metsanduskoolis. Täpse ruumi saadame osalejatele e-postiga.

Koolitus toimub kuuel päeval (pooled õppest toimub klassiruumis ja pool metsas):

1. koolituspäev (01.02.2023 10:00 - 16:00)

2. koolituspäev (08.02.2023 09:00 - 15:00)

3. koolituspäev (13.02.2023 09:00 - 15:00)

4. koolituspäev (14.02.2023 09:00 - 15:00)

5. koolituspäev (17.02.2023 10:30 - 15:00)

6. koolituspäev (22.02.2023 09:00 - 15:00)

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud osalejad, kes majandavad/haldavad metsi ja erametsaomanikud, kes vajavad teadmisi ja oskusi, et ise otsustada, mida ja kuidas oma metsas toimetada.


Maht: 46 akadeemilist tundi


Grupi suurus: 12 õppijat


Koolituse läbinu:

  1. Seostab puuliike ja kasvukohatüüpe erinevates puistu arenguklassides;
  2. Kirjeldab metsa uuendamise ja uuenemise erinevusi;
  3. Mõistab hooldusraiete vajadust ja seostab erinevaid hooldusmeetmeid puistu arengu ja bioloogilise eripäraga;
  4. Selgitab erinevate raiete vajalikkust ja seostab uuendusraieid metsa uuendamisega;
  5. Kasutab infoallikana kehtivaid metsanduslike õigusakte tööde planeerimisel, läbiviimisel.

Koolitajad :

Tenek Mäekivi,  litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning  Luua Metsanduskooli metsakasvatuse õpetaja

Dimitri Randoja, Luua Metsanduskooli metsandusõpetaja, pikaaegse praktilise töö kogemusega raietööline (tase 3), metsur (tase4)

 

Registreeri siin