Kalender

2024

Viljapuude hooldus 

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 08. aprill
Algus 09:00
Lõpp 17:00
Asukoht Luua metsanduskool, praktika välitingimustes

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu oskab kujundada ja hooldada viljapuid. Koolituse läbinu lähtub viljapuu hooldus- ja kujunduslõikuse tegemisel puubioloogiast. Lisaks märkab kevadiste taimekaitsetööde tegemise vajadust koduaias.

 

Toimumise koht: teoreetiline õpe toimub Luua Metsanduskoolis, praktiline õpe välitingimustes. Palun riietuda vastavalt ilmastikuoludele.

Sihtrühm: kõik aiandusest huvitatud inimesed sh aiandusettevõtete töötajad

 

Koolituse teemad:
• viljapuude hooldusvajaduse hindamine: varakevadine taimekaitse koduaias- taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused koduaias

• tööohutus – ohutud töövõtted

• tööriistade hooldus ja ergonoomiline kasutus: tööriistades puhastamine ja desinfitseerimine

• õiged töövõtted ja -meetodid

• viljapuude hooldus ja lõikamine

• tööriistade puhastamine ja desinfitseerimine

 

Hind: 91 eurot. Arve saadetakse e-postile peale koolitust, tasumise aeg 7 päeva.


Koolitajad:

Eva-Kadri Rossner – Luua Metsanduskooli maastikehitusõppe üksuse õpetaja

Lys Lepiksoo – Luua Metsanduskooli maastikuehitusõppe üksuse õpetaja

 

Registreerimine ja õppekava