Kalender

2024

Raieliigid metsakasvatuses

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 09. aprill
Algus 10:00
Lõpp 17:00
Asukoht Pärnu Kolledž -Ringi tn 35 , Pärnu linn

Koolituse eesmärk: anda osalejatele teadmised ja oskused metsamajanduses kasutatavate raietehnoloogiate ja -meetodite kohta. Osalejad teavad, kuidas planeerida ja läbi viia raieid vastavalt metsa majandamise eesmärkidele ja ökoloogilistele nõuetele.

Sihtrühm: metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümberõppida.

 

Koolituse teemad:
• Erialane terminoloogia ja õigusaktid

• Metsaseadusega lubatud raied, nende piirangud, korraldus, eelised ja puudused

• Hooldusraied: valgustus-, harvendus- ja sanitaarraie

• Uuendusraied: lageraie, turberaie

• Valikraie

• Trassiraie

• Raadamine

• Kujundusraie

 

Hind: 57 eurot. Arve saadetakse e-postile peale koolitust, tasumise aeg 7 päeva.

 

Koolitajad:

Kaja Hiie - aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja alates aastast 1998. Viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse ja aianduse teemadel. Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse eriala 1994 a; Tallinna Pedagoogikaülikool -kutseõpetaja; andragoogi koolitus 2010.

 

Registreerimine ja õppekava