Kalender

2024

TASUTA! Metsa uuendamine

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 28. mai kuni 30. mai
Algus 10:00
Lõpp 15:00
Asukoht Pärnu Kolledž

Koolituse eesmärk: anda osalejatele kvaliteetsed teadmised ja praktilised oskused metsade uuendamisel ja kultuuri hooldamisel, et tagada metsade juurdekasv ja võimaldada valdkonnas töötavatel inimestel oma tööd professionaalselt teha.

 

Aeg:

1. koolituspäev (28.05.2024 10:00 - 21.05.2024 16:30)

2. koolituspäev (29.05.2024 09:00 - 22.05.2024 15:30)

3. koolituspäev (30.05.2024 09:00 - 23.05.2024 15:00)

 

Toimumise koht: Pärnu Kolledž - Ringi tn 35 , Pärnu linn, 80010 , Pärnu maakond, Eesti

 

Sihtrühm: metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) tegutsevad erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, samuti ka keskhariduseta täiskasvanud

 

Koolituse teemad:

• erialane terminoloogia ja õigusaktid

• metsauuendusel kasutatavad liigid, nende kasvunõuded ja sobivad kasvukohad

• metsauuendamise tööd (planeerimine, maapinna ettevalmistamine, uuenduse viisid, LUKA)

• kliimamuutustega kaasnevad  probleemid: liikide vahetumine, segakultuurid, haigused ja kahjurid

• metsakultiveerimismaterjalide tüübid ja nõuded

• metsakultuuride rajamine: töövõtted, võimalikud vead, kvaliteedi hindamine

• metsakultuuride hooldamine

• metsanduslike toetuste taotlemine veebikeskkonnas (tingimused, taotlusdokumendid jne)

• õppekäik taimlasse ja metsakulttuuridele koos praktiliste töödega metsakultuuri rajamisel, hooldamisel ja hindamisel

 

Hind: koolitus on tasuta ja viiakse läbi VÕTI programmi raames, mis on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

 

Koolitajad:

Kaja Hiie - aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja alates aastast 1998. Viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse ja aianduse teemadel. Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse eriala 1994 a; Tallinna Pedagoogikaülikool -kutseõpetaja; andragoogi koolitus 2010.

 

Registreerimine ja õppekava