Kalender

2024

TASUTA! Puittaimestiku mõjutamine kliimamõjude kaitseks

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 05. juuni
Algus 10:00
Asukoht Pärnu kolledž

Koolituse eesmärk: Osaleja teab, kuidas puittaimestikku kliimamuutuste vastu võitlemisel kasutada. Koolitus keskendub praktilistele oskustele, sealhulgas puude valikule, istutamisele ja hooldamisele, et rakendada keskkonnasõbralikke lahendusi kliimamõjude leevendamisel.

 

Aeg:

1. koolituspäev (05.06.2024 10:00 - 05.06.2024 16:30)

2. koolituspäev (06.06.2024 09:00 - 06.06.2024 15:30)

3. koolituspäev (12.06.2024 09:00 - 12.06.2024 15:00)

 

Toimumise koht: Pärnu Kolledž - Ringi tn 35 , Pärnu linn, 80010 , Pärnu maakond, Eesti

Sihtrühm: metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) tegutsevad erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, samuti ka keskhariduseta täiskasvanud

 

Koolituse teemad:

• kliimamuutuste  mõjud keskkonnale: kuumus, tuul, sademed, temperatuur, erosioon

• puittaimestiku erinevad kasutusvõimalused: varjamiseks, tuuletõkkeks, pinnasekaitseks, müra-, saaste- ja kuumakaitseks, veekogude kallaste kaitseks

• puittaimede kasvunõuded ja sobivus erinevatesse kasvukohtadesse

• hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liigid

• pinnase- ja veekogude kaitseks sobivad liigid

• liikide valik ja objekti kujundus sõltuvalt  asukohast ja lähteülesandest

• hooldustööde sagedus, vahendid ja aeg

• õppekäik olemasolevatele või planeeritavale objektile

 

Hind: koolitus on tasuta ja viiakse läbi VÕTI programmi raames, mis on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

 

Koolitajad:

Kaja Hiie - aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja alates aastast 1998. Viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse ja aianduse teemadel. Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse eriala 1994 a; Tallinna Pedagoogikaülikool -kutseõpetaja; andragoogi koolitus 2010.

 

Registreerimine ja õppekava