Kalender

2024

TASUTA! Metsa mõõtmine ja hindamine

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 06. august
Algus 10:00
Asukoht Viljandimaa

Koolituse eesmärk: varustada osalejaid teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud metsaressursi mõõtmiseks, hindamiseks ja haldamiseks, samuti metsanduslike digioskuste arendamiseks, et nad oleksid valmis töötama metsandusvaldkonnas, kus on oluline oskuslikult koguda, analüüsida ja hallata metsaandmeid ning kasutada kaasaegseid digitaalseid tööriistu ja tehnoloogiaid metsaressursi tõhusaks jälgimiseks ja jätkusuutliku metsamajandamise edendamiseks.


Aeg:

1. koolituspäev (06.08.2024 10:00 - 06.08.2024 17:30)

2. koolituspäev (07.08.2024 09:00 - 07.08.2024 16:30)

3. koolituspäev (13.08.2024 10:00 - 13.08.2024 16:00)

4. koolituspäev (14.08.2024 09:00 - 14.08.2024 16:00)


Toimumise koht: Viljandimaa


Sihtrühm: metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) tegutsevad erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, samuti ka keskhariduseta täiskasvanud

 

Koolituse teemad:
• Sissejuhatus metsa majandamisvõtetesse

• Erialane terminoloogia ja õigusaktid

• Metsanduslik riist- ja tarkvara ning oluliste veebilehtede infootsingu võimalused. Rakenduste kasutamine (teoreetiline ja praktiline õpe arvutiklassis):

  • riigiteataja.ee;
  • https://register.metsad.ee
  • Deskis metsanduslik infosüsteem - https://www.deskis.ee/tarkvarad/infosysteem.php 
  • Forestman tarkvara - https://www.deskis.ee/forestman/ 
  • Rakendus Metsatagavara - https://www.deskis.ee/tarkvarad/tagavara.php 
  • Geograafiline infosüsteem (GIS) kasutusvõimalused metsa mõõtmisel ja hindamisel
  • Pilveteenuste kasutamine info jagamisel

• Mõõtmis-ja hindamisseadmete ning rakenduste kasutamise praktikas, harjutused

• Silmamõõduline metsa takseerkirjelduse koostamine

 

Hind: koolitus on tasuta ja viiakse läbi VÕTI programmi raames, mis on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.


Koolitajad: Tenek Mäekivi – litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning Luua MK metsakasvatuse õpetaja

 

Registreerimine ja õppekava