Enampakkumine

Enampakkumine Lille kinnisasja rendile andmiseks


Haridus- ja Teadusministeerium ja Luua Metsanduskool kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 16.04.2019 käskkirjale nr 1.1-3/19/93 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“ Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Luua külas Lille kinnistu osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2375435, katastritunnus 57802:003:0213, pindala 9,26 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17086, kasutusala pindala 8,1 ha) kasutamiseks andmiseks, alghinnaga 737 eurot aastatasuna ning tagatisraha 180 eurot. Kasutamiseks antav 8,1 ha suurune ala Lille kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil.

 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 08.05.2019 kl 11.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhatajale aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Lille kinnisasja rendile andmine“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 

  1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  2. rendiobjekti nimetus (Lille kinnistu);
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  4. nõustumist enampakkumisel osalemise ja kasutamiseks antava vara rendile võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
  6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.


Enampakkumise tagatisraha 180 (ükssada kakskümmend) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737 selgitusega „Lille kinnisasja tagatisraha“ hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud kasutamiseks antava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone


Kirjalike pakkumise avamine toimub 08.05.2019 kell 11.05 Tartus Munga tn 18 Lesta koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik.
Enne pakkumise tegemist palun tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“  ja „Rendilepingu projektiga“. Kõik asjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal. Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Luua Metsanduskooli praktikaosakonna juhataja-metsaülem Peep Aroldilt (tel 5 158 372, e-post: peep@luua.ee).