FOREE

FOREE: digioskused metsandushariduses 

FOREE projekti eesmärk on välja töötada koolitajate/õpetajate koolituskursus (ToT) ja MOOC-kursus, milles on kasutatud kombineeritud õppemudeleid, et muuta Euroopa metsandusharidus klassiruumides toimuvalt õppelt paindlikuks hübriidõppeks, rakendades selleks täiendavaid digitaalseid õppekontseptsioone, -vahendeid ja -platvorme täiskasvanute metsanduskoolitustel.

Projekti kestus: 1.12.2022 - 31.5.2025 

Eelarve: 400.000 eurot. Projekti kaasrahastab ERASMUS+.

Projekti koordinaator: Holzcluster Steiermark GmbH, AT 

Partnerid: 

  • Holzcluster Steiermark GMBH  
  • Luua Metsanduskool
  • Landeskammer für Land und Fortwirtschaft in Steiermark 
  • Universita Degli Studi di Padova 
  • Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen  

 

FOREE motivatsioon tuleneb vajadusest ületada metsandusõpetajate kõhklused (kahtlused) digiõppe suhtes läbi teadmiste vahetamise ja uuenduslike lähenemisviiside kaudu e-õppe vormide disainimiseks ja rakendamisek ning parandada oskust kombineerida  digitaalseid õppevorme ja -sisu kohapealse õppega. 


Prioriteedid:

1) Aidata kaasa uuendustegevusele kutsehariduses ja -koolituses

2) Digitaalse ümberkujundamisega tegelemine digitaalsete ressursside, vastupidavuse ja suutlikkuse arendamise kaudu:

3) Õpetajate, koolitajate, haridustöötajate ja teiste täiskasvanuharidusega seotud töötajate pädevuste tõstmine 

 

Sihtgrupid: 

  • Õpetajad, koolitajad, õpetajate koolitajad, kursuste ja õppevormide arendajad, õppesisu loojad ja muud haridustöötajad metsandushariduse täiendõppe kontekstis 
  • Metsandusharidust pakkuvate haridusasutuste direktorid, tegevjuhid, koolitusosakonna juhatajad jms juhtivad töötajad, metsandushariduse valdkonnaga seotud poliitikakujundajad ja otsusetegijad.

 

Oodatavad tulemused:

1) Koolitajate koolituskursus

2) Riiklikult juhendatud pilootkursused

3) ELi veebikursus

 

 

Loe kõigest täpsemalt projekti koduleht