Roheoskus - metsandus

Projekti nimi: „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks metsanduse valdkonnas“ ehk Roheoskus - metsandus

Rahastaja: Euroopa komisjon

Toetuse eelarve: 267 000 €

Toetuse summa Luua Metsanduskoolile: 85 000 €

Projekti periood: projekt kestab 16 kuud ja elluviimine toimub perioodil 01.08.2023 kuni 31.10.2024

 

Roheoskuste projekti eesmärk on rohepöörde elluviimiseks ettevõtluses paindlike ja tööturu arendusvajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine ning õppe pakkumine. Selleks saavad kõrgkoolid ja kutseõppeasutused pakkuda ettevõtetele võimalusi koolitada nii olemasolevat personali kui ka valmistada ette uusi pädevaid spetsialiste roheoskuste osas. Projekt hõlmab ettevõtete rohepöördeks vajalike oskuste arendamist, nii üldoskusi, kui ka erialaspetsiifilisi roheoskusi. Analüüsitakse ja ajakohastatakse olemasolevaid metsanduse kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe õppekavasid ning kutsestandardeid ning selgitatakse välja uute õppekavade/moodulite loomise vajadus. 

 

Projekti raames kaardistatakse  kõrgkoolide  ja kutseõppeasutuste pedagoogiliste töötajate koolitusvajaduse roheoskuste õpetamiseks.

 

Projekti juhtivpartner: Eesti Maaülikool

 

Konsortsiumi partneriteks on:

RMK

Eesti Erametsaliit

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Eesti Puitmajaliit

 

Lepingus on 5 tööpaketti, mis omakorda sisaldavad üks kuni neli alategevust ja tulemuse indikaatoreid.