2013 ja varasemad

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid rahvusvahelisteks võistlusteks 2013

(KIK)

09.2012-07.2013

26 781,19

Erle Tüür

Eesti esindamine rahvusvahelistel metsanduslikel kutsealavõistlustel 2013. Aastal

(KIK)

01.2013-11.2013

20 234,80

Erle Tüür

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid rahvusvahelisteks võistlusteks 2014

(KIK)

09.2013-06.2014

24 625,62

Erle Tüür

„E-õppe arendamine kutsehariduses"

(ESF meede „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine")

2007-2013

8756

Kontaktisik Luua MK-s Lauri Toim

Õppehoone renoveerimine ja sisustamine; 2. etapp

01.08.2012 – 31.07.2013

385 600

Priit Kirsimäe

ECVET metsanduse ja aianduse õpilastele

(Leonardo da Vinci programm)

01.07.2012 - 31.05.2014

61 841

Marko Vinni

ECVET õpetajatele (Leonardo da Vinci programm)

01.06.2012 - 31.05.2014

38 864

Reet Ainsoo

Your ECVET (Leonardo da Vinci programm)

10.1011 -09.2013

17 897

Anu Vaagen/

Reet Ainsoo

Kutsehariduse korralduse ja
õppekavade reform

(HTM)

09.2013–08.2014

32 620

Haana Zuba-Reinsalu

GreenQAmpus (Leonardo da Vinci programm)

1.10.2013-30.09.2015

18 657

Raili Laas/

Kati Veski

 

 

HOONETE RENOVEERIMINE

 

Aastatel 2004 – 2007 realiseeritud projekti „Luua Metsanduskooli hoonete renoveerimine" raames rahastati Luua kooli hoonete renoveerimist ja mööbli ning seadmete soetamist kokku 52,6 miljoni krooni eest, millest 37,1 miljonit oli toetus EL Regionaalarengu Fondist, ülejäänu lisas Eesti riik. Investeeringud jaotusid järgmistele alaprojektidele:

1.„Luua Metsanduskooli hoonete renoveerimisprojektid". Valmisid õpilaskodu nr. 2, õppetöökoja ja õppehoone renoveerimisprojektid, osutus võimalikuks renoveerimistööde hangete väljakuulutamine..

2.„Luua Metsanduskooli õpilaskodu nr. 2 renoveerimine". Renoveeriti õpilaskodu nr. 2 (nn. „staadioni" ühiselamu), rajati koolihooneid ühendav arvutivõrk, ehitati renoveeritud ühiselamule uus elektri välisvõrk, projekteeriti ja soetati sisustus ja seadmed. Projekti realiseerimise tulemusena on õppurite käsutuses igati kaasaegne õpilaskodu; lisaks on enamus kooli arvutid ühendatud kvaliteetse kaablivõrgu abil ühisesse võrku.

3.„Luua Metsanduskooli õppetöökoja renoveerimine – 1. etapp."

4.„Luua Metsanduskooli õppetöökoja renoveerimine – 2. etapp". Rahastamistingimuste tõttu toimus õppetöökoja renoveerimine kahes etapis. Lisaks hoone renoveerimistöödele rajati selle ette parkla, asfalteeriti töökoja õu, ehitati välja õlipüüdur ja sadevete kanalisatsioon.

5.„Luua Metsanduskooli õppetöökoja sisustamine mööbli ja seadmetega" 

 

Õppetöökoja renoveerimisprojekti realiseerimise tulemusena on õppurite käsutuses kaasaegsed õppimistingimused ning seadmed- ja tööriistad. Eriti märkimisväärselt paranesid maastikuehituse eriala, metsamasinaõppe ja mootorsae õpetamise võimalused. Samuti valmisid kaasaegsed remondihallid ning pesula autode ja metsatehnika hoolduseks, remondiks ja pesemiseks. Arvestades aastaringsete välipraktikate suurt osakaalu on väga olulised ka õppurite käsutuses olevad avarad  riietus- ja olmeruumid ning saunad.

 

 

Loodusretke juhiks Luua Metsanduskoolis (ESF meede 1.1)

 

Programm:

Euroopa Sotsiaalfond

Aasta

2005

Projekti ID:

Loodusretkejuht

Projekti periood:

01.06.2005-30.08.2007

Projeksti staatus:

Lõppenud

Fondi toetuse summa:

1 090 795 EEK

 

Kokkuvõte projektist

1) õppekava koostamine

2) õppematerjalide koostamine

3) õppevahendite hankimine

4) koolitatavate värbamine ja valik

5) lühikursuste korraldamine

6) koolituse läbiviimine

7) jätkusuutlikkuse tagamine

 

 

Kokkuvõte planeeritud tulemustest

1) loodud õppekava, soetatud õppevarustus, käivitatud loodusretke juhtide koolitamine

2) koolitatud 15 retkejuhti (kutseharidus keskhariduse baasil)

3) läbi viidud mitmeid täienduskursusi, kus osalenud ca 150 inimest

 

Kontakt:

Aino Mölder- projektijuht ja õppekava ekspertgrupi juhataja

Erle Männiste- projekti koordinaator ja õppekava ekspertgrupi liige

Tel.  776 2111 

e-mail: info@luua.edu.ee

 

PROJEKTI KIRJELDUS

 

I ETAPP (PROJEKTI ETTEVALMISTUSFAAS)

 1. Loodusretkejuhi õppekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumine- turismitalude külastus ja loodusretkejuhi kutsestandardi töörühmas osalemine. Infot turismitalude kohta kogus Erle Männiste- küsitluslehed detsember 2004-jaanuar 2005. Kutsestandardi töörühma koordineerib Kutsekoda ja Luua Metsanduskoolist osalevad töörühmas Aino Mölder ja Erle Männiste.

 2. Loodusretkejuhi õppekavade koostamine (lühikursustele ja   tasemeõppele).

 Loodusretkejuhi eriala õppekavade (tasemeõppe ja lühikursuste) koostamiseks on moodustatud töörühm, mis koguneb viis korda- juuni 2005, august 2005, november 2005, september 2006 ja juuni 2007.

 

II ETAPP (projekti käivitamisfaas)

 3. Uue õppekavaga seotud õpetajate täiendkoolitus. 

       · Erialane täiendkoolitus (60 tundi) Soome partnerkoolis 10-le

         Luua MK loodusretkejuhi eriala õpetajale juulis 2005.

       · Andragoogikaalane täiendkoolitus (16 tundi) Luua MK

         loodusretkejuhi eriala õpetajatele, august 2005.

       · Erialane täiendkoolitus Luua MK loodusretkejuhi eriala

         õpetajatele (16 tundi) tutvumine Eesti loodus- ja

         matkaradadega Peeter Hussari juhendamisel, august 2005.

 

 III ETAPP (projekti kavandamisfaas)

 4. Loodusretkejuhi eriala õppematerjalide koostamine.

       · Erialase võõrkeele õppematerjali koostamine võõrkeele

         õpetaja poolt, september-oktoober 2005

       · Loodusradade rajamise ja projekteerimise õppematerjali

         koostamine eriala õpetaja poolt, august-september 2005

       · Loodusretkejuhi õpiku tõlkimine võõrkeelest emakeelde

         soome keele õpetaja poolt, juuni-november 2005.

 5. Loodusretkejuhi eriala õppeks vajalike õppevahendite soetamine.

       · Õppevahendid (GPS, matkakompassid, gaasilaternad,

         peegelkompassid, vihmakindlad pealambid, matkamatid,

         magamiskotid, matkakepid, binoklid, erinevad köied,

         suusavarustus, telgid) soetatakse ajavahemikus juuni 2005-

         november 2005 Luua Metsanduskooli loodusretkejuhi eriala

         õpetajate poolt.

 6. Loodusretkejuhi erialaga seotud täiendkoolituste regulaarne reklaamimine.

        · Täiendkoolitused on suunatud loodusega seotud erialadel

          tegutsevatele praktikutele. Kursusi reklaamitakse Luua

          Metsanduskooli täiendõppeosakonna poolt Maalehes, Luua

          Metsanduskooli koduleheküljel ja Postimehes kokku 11

          korda. (juuli 2005, august 2005, september 2005, november

          2005, detsember 2005, jaanuar 2006, märts 2006, august

          2006, oktoober 2006, jaanuar ja märts 2007)

 

 IV ETAPP (projekti läbiviimisfaas)

 7. Loodusretkejuhi eriala tasemeõppe läbiviimine jaanuar 2006 juuni 2007 Luua Metsanduskooli ja külalisõpetajate poolt. Kontaktõpe toimub kolmepäevaste sessidena üks kuni kaks korda kuus.

 8. Looduse vahendamisega seotud lühikursuste läbiviimine töötavatele täiskasvanutele september 2005 - juuni 2007. Kursusi viivad läbi nii Luua Metsanduskooli õpetajad kui ka külalisõpetajad Võrumaa Kutsehariduskeskusest kui ka loodusevahendaja Peeter Hussar.

 

 V ETAPP (projekti lõpetamisfaas)

9. Teavitamine projektist ja rahastajast. Teavitatakse projektist osasaavaid õpilasi ja ka laiemat avalikkust. Informatsioon on üleval kooli koduleheküljel, projekti lõpetamisfaasis (mai 2007) korraldatakse lõpuseminar.

 10. Projekti jooksev administreerimine.

 11. Loodusretkejuhi pilootkoolituste järgne õppekavade korrigeerimine.

 

PROJEKTI MEESKOND

 

Priit Kirsimäe- direktori kt.

Aino Mölder- projektijuht ja õppekava ekspertgrupi juhataja

Erle Männiste- projekti koordinaator ja õppekava ekspertgrupi liige

Aime Lumiste- projekti raamatupidaja

Peeter Hussar- õppekava ekspert ja külalislektor

Taime Puura- õppekava ekspertgrupi liige

Aivar Ruukel- õppekava ekspertgrupi liige

Evelin Saarva- täiendõppeosakonna juhataja (lühikursused)

Veiko Belials- õppeosakonna juhataja 

Ester Kliiman- sekretär (vajalikud kirjad ja lepingud)

Lauri Liivamägi- operatiivne info kodulehele

Elle Belials- loodusretke juhtide tunniplaani koostaja

Madli Kalme- majutus ja vajalike õppevahendite hankimine

 

LEKTORID

 

 Eesti seened- Ain Raitviir (ZBI teadur)

 Loodusretkede planeerimine ja läbiviimine- Peeter Hussar (FIE loodusretke juht)

 Eesti puud ja põõsad- Maila Talve ja Aino Mölder (Luua Metsanduskool)

 Suhtlemispsühholoogia- esinemine gruppidele- Reet Miil (Luua Metsanduskool)

 Esmaabi- Kaja Viks (Jõgeva Haigla kiirabiarst)

 


ESF praktikaprojekt

Artiklid

Kompetentsipõhise õppe rakendamise võimalustest Luua Metsanduskoolis. Anu Vaagen ja Raili Laas. Luua Metsanduskooli artiklid ja uurimused 10.    2011  

Kompetentsipõhine hindamine ja selle meetodid. Anu Vaagen ja Raili Laas. Luua Metsanduskooli artiklid ja uurimused 11.   2012

 

Lõpuseminari materjalid

Ülevaade projektist. Heli Kiigemägi

Ettevõttepraktikatest praktikahindajana. Reet Ainsoo

Uus praktikasüsteem praktikahindaja pilgu läbi. Aino Mölder

RMK praktikabaasina. Ilmar Paal

Lembit Kaarna (OÜ Aiasõber) ettekanne

Projekti tulemused. Anu Vaagen ja Raili Laas

André Huigensi (Holland) ettekanne

Tootlikkus, tööhõive ja kutseharidus. Kalle Toom (Haridus- ja teadusministeerium)

Luua Metsanduskooli praktikasüsteemi tutvustav film