2017

Projekti nimi

Rahastaja

Periood

Eelarve

Eesmärk

Osalejad

Partnerid

Rohelise sektori õpilaste ja õpetajate

Erasmus+

01.06.2015-31.05.2017

89 733 €

Osalejate tasemel on projekti eesmärgiks kompetentside arendamine vastavalt eeldatud tasemele EKRi järgi. Õpilaste puhul toimub kompetentside arendamine kutsestandardi ja selle kaudu õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest lähtuvalt, lisandväärtusena ka kultuuritundlikkuse, keelepädevuse arendamine, mis kõik kokku annab õpilastele suuremad konkurentsieelised tööturul hakkamasaamiseks. Õpetajate puhul on eesmärgiks on täiendada oma erialaseid ja pedagoogilisi kompetentse, et uute väljundipõhiste õppekavade järgi õpetamine oleks efektiivsem ning et hoida oma taset vastavalt ametikohale nõutule ja/või seda tõsta.

10 metsanduse, 8 metsamasinate juhtimise, 12 maastikuehituse ja 4 loodusretke juhtimise eriala õpilast ning 6 erialade õpetajat.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, VRJ Länsi-Suomi Oy, M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V., Stichting Wellant, Viridis tuinarchitectuur, Naturbruksförvaltningen, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Floristernas Yrkesråd,

International Forestry

Erasmus+

01.09.2015-01.09.2017

28 046 €

Soome partner SEDU valmistab ette rahvusvahelise metsanduse 5. taseme õpet. Millest üks osa on e-kursus -  rahvusvaheline metsandus, mis koostatakse käesoleva projekti raames.

Iga riik koostab ühe nädalase praktilise õppe projektis osalevatele õpilastele. Soome, Ungari ja Eesti loovad osa e-kursusest. Enne praktilist osa testitakse ka e-kursust.

FM KASZK, HBLA für Forstswrirthschaft Bruck/Mur, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kvinnerstagymnasiet

Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

ESF

             

1. jaan 2017 – 31. dets 2017

81 072,92 €

Eesmärgiks on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed ja paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

2017. a. on plaanis antud projekti käigus jõuda 38 koolituse kaudu 327 inimeseni, oodatavaks tulemuseks on kvalifikatsioonitaseme tõus või uus tööalane oskus.