Arendusprojekt

Luua Metsanduskooli arendusprojekt

Projekti nimi ja number: „Toetava koolikultuuri arendamine ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine Luua Metsanduskoolis“, 2014-2020.1.02.20-1002

Rahastaja: ESF  

Toetuse summa: 9 992,37 eurot

Projekti periood: 21.08.2020 - 31.12.2021

Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee

 

Luua Metsanduskool loob nüüdisaegse õpikäsituse toel kaasava koolikultuuri, mis toetab iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut nii koolikeskkonnas kui ka praktikaettevõttes. Projekti raames toimuvad inspireerivad arenguseminarid koolipere liikmetele ja ettevõtete praktikajuhendajatele. Projekti tulemused annavad sisendid kooli uude arenguperioodi - määravad suunad koolikultuuri uuendamiseks ning loovad võimalused kooli kui metsandusliku pädevuskeskuse edasiseks arenguks.

 

Projekti eesmärk on nüüdisaegse õpikäsituse ja toetava koolikultuuri toel luua püsivad muutused organisatsioonis, mis tagavad sujuva ja juhitud haridusuuenduse protsessi jätkumise aastatel 2021-2027.

 

Tegevused: 

1. Inspiratsioonikoolitus õpetajatele „Nüüdisaegne õpikäsitus kui meie organisatsioonikultuuri vundament“

2. Luua Metsanduskooli töötajate ühine arenguseminar „ Luua – see tähendab luua”

3. Arengupäev õpilastele „ Mida on käbil kännule öelda”

4. Arenguseminar praktikajuhendajatele „ Et mets ei läheks metsa...“

 

Oodatavad tulemused:

Tulemus 1: Kooli töötajad mõistavad toetava koolikultuuri olemust ja käituvad vastavalt sellele

Tulemus 2: Kooli töötajad on teadlikud ühistest eesmärkidest ning panustavad nendeni jõudmiseks

Tulemus 3: Koostöine õppimine ja õpetamine on saanud koolikultuuri osaks

Tulemus 4: Õppijad on teadlikud oma arenguvajadustest ja võtavad suurema vastutuse enesearengu ja oskuste profiili kujundamise eest

Tulemus 5: Praktikajuhendajad mõistavad nüüdisaegse õpikäsituse olemust ning osakavad seda juhendamisel rakendada

Tulemus 6: Õpetajatel on ühine arusaam haridusuuenduste vajalikkusest

Tulemus 7: Õpetajad on motiveeritud ja inspireeritud haridusuuenduste rakendamise osas

Tulemus 8: Õpetajad teevad igapäevaselt koostööd ning annavad panuse koolielu parendamiseks

 

Loe lisaks:

Luua Metsanduskooli seminarid praktikaettevõtetega