Ettevõtlusõppe arendamine

Ettevõtlusõppe praktiline arendamine Luua Metsanduskoolis 2020/2021

Projekt "Ettevõtlusõppe praktiline arendamine Luua Metsanduskoolis 2020/2021", 2014-2020.1.05.20-0517 on suunatud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsele arendamisele kõigil haridustasemetel.

 

Projekti tegevusaeg: 04.05.2020 - 30.04.2022.

Projekti eelarve: 11624,78 eurot

Projekt tutvustab õpilastele nende õpitavat eriala, reaalset töömaailma viies õpilasi ettevõtetesse õppekäikudele ning kutsudes tundi välislektoreid.

Ettevõtlusõpet püütakse muuta praktilisemaks erinevate tegevuste kaudu:

 1. Kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse:
  1.1. Merkuur OÜ töötubade läbiviimine Luua Metsanduskoolis,
  1.2. Seadmete - 3D printeri, lasergraveerija ja -lõikaja soetamine;
  1.3 AS Viiratsi saeveski külastamine;
  1.4. välislektorite-praktikute kaasamine.
   
 2. Ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused:
  2.1. 12-tunnine ja 24-tunnine ettevõtluslaager;
  2.2. Tartu Ettevõtlusküla külastamine.
   
 3. Ettevõtlusõppe mooduli uuendamine.

 

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

Projekti lõppemisel jätkub koostöö partneriga ning lektorite-praktikutega, projekti käigus toimunud tegevuste käigus omandatud teadmised ja kogemused integreeritakse õppetöö läbiviimisesse (täiendatakse õppekavasid koos rakenduskavadega, kasutatakse uusi õppemeetodeid ja seadmeid praktiliste tööde läbiviimiseks, koostööpartnerite juurde on õpilastel võimalik minna praktikatele ja õpetajatel stazeerima) ja uute õpilaste ettevõtlikust arendavatesse tegevustesse (ürituste korraldamine jms).