Arboristika projekt

Luua Metsanduskool osaleb rahvusvahelises arboristika valdkonna ERASMUS+ projektis nr.: 2020-1-LV01-KA202-077586  “Promotion and Alignment of European Tree Technicians (ETT) Qualification in Europe”, mis käivitus 2020.a. sügisel ning kestab kuni 31.08.2023.

 

Kogu projekti maksumus on  406 642 eurot, sh Luua Metsanduskooli eelarve 36 592 eurot.


Projekti eesmärk on toetada üle-euroopalist arboristika valdkonna koostööd ja kompetentsi tõusu läbi ETT (European Tree Tecnician) kutse ühtlustamise ning edendamise seal, kus siiani ETT kutse pole levinud. Projekti tulemusel saab arboristi töö ja kutse on rohkem tuntumaks, tunnustatumaks ning kõrgema ja ühtlasema taseme kogu Euroopas.

 

Projekti põhiväljunditeks on:

 • täiendatud ja ühtlustatud “European Tree Technician”’i kutseõppekava;
 • ETT koolitusjuhend ETT õpetajatele ja koolituskeskustele;
 • ETT õppematerjal õpetajatele ja kutset taotletavatele arboristidele;
 • ühtlustatud kutseeksami mudel ;
 • olulisemate väljundite tulemuste tõlkimine osalejariigi keelde.

 

Projektis on kaheksa partnerit:

 1. Bulduri Horticulture school (Läti, juhtpartner),
 2. European Arboricultural Council (Saksamaa),
 3. The Tree Institute (Poola),
 4. SkovByKon (Taani),
 5. PC trainingen BV (Holland),
 6. The Swedish Arborist Federation SAF (Rootsi),
 7. VIVES University College (Belgia) ning
 8. Luua Metsanduskool (Eesti).


Projekti tulemusel on Eesti ja Luua Metsanduskool kindlasti osa tugevamast üle-euroopalisest võrgustikust ning ka Eestis peaks olema arboristidel võimalik sooritada ETW (European Tree Worker) ja ETT (European Tree Technician) kutseeksameid ning saada vastav kvalifikatsioon.

 

Projektijuht on Robert Oetjen, tel:+372 503 9996, e-post: robert.oetjen@gmail.com