Õpi ja õpeta

Projekti nimi: „Õpi ja õpeta“, projekti number 2021-2-EE01-KA122-ADU-000041751

RahastajaErasmus+ programm, KA1

Toetuse summa:  20 810 eurot

Projekti periood: projekt kestab 18 kuud ja elluviimine toimub perioodil 01.03.2022 kuni 31.08.2023

Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee

 

Projekti tutvustus: Erasmus+ programmi üldeesmärk on toetada elukestva õppe abil elanikkonna hariduslikku ja isiklikku arengut. Antud projekt on suunatud Luua MK koolitajatele ja töötajatele, et luua Euroopa tasemel haridusruum ka Luua MK koolituskeskuses, kuna selle kaudu toetatakse rahvusvahelist koostööd ning edendatakse koolituste kvaliteeti ning meetodeid.
 

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärk on parandada koolituste kvaliteeti läbi uute ja innovaatiliste õppemeetodite ning –keskkondade, suurendades koolitustel osalejate ja koolitajate loovust ning motivatsiooni. Projekt aitab toetada koolitajate ja koolituskeskuse töötajate ametialast arengut ning tõsta nende kompetentse, et koolituste korraldus ja sisu oleks kvaliteetne ning kättesaadav nii Eesti kui ka rahvusvahelisele täiskasvanud õppijale.

Tegevused: Tegevustena planeeritakse õpirändeid koolitajatele ja koolituskeskuse töötajatele tulenevalt arengukava eesmärkidest.

Õpirännetena on planeeritud erineva sisu ja ajakavaga kursused. Kokku lähetatakse õpirännetele 10 töötajat.

 

Oodatavad tulemused: Kavandatavate tegevuste käigus suurenevad personali kutsealane ettevalmistus ning arenevad ka võtmepädevused.

Professionaalsed, motiveeritud ning enesekindlad koolitajad ja töötajad on enam valmis panustama uutesse ja innovaatilistesse muutustesse. See aitab kaasa koolituskeskuse rahvusvahelistumisele ning huvi-ja vabahariduse taseme tõstmiseks metsanduse, aianduse, reisimise ja turismi valdkonnas Eestis.

 

 

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.