Ettevõtlusõppe arendamine

Ettevõtlusõppe praktiline arendamine Luua Metsanduskoolis 2020/2021

Projekt "Ettevõtlusõppe praktiline arendamine Luua Metsanduskoolis 2020/2021", 2014-2020.1.05.20-0517 on suunatud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsele arendamisele kõigil haridustasemetel.

 

Projekti tegevusaeg: 04.05.2020 - 17.12.2021.
 

Projekt tutvustab õpilastele nende õpitavat eriala, reaalset töömaailma viies õpilasi ettevõtetesse õppekäikudele ning kutsudes tundi välislektoreid.

Ettevõtlusõpet püütakse muuta praktilisemaks erinevate tegevuste kaudu:

 1. Kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse:
  1.1. Merkuur OÜ töötubade läbiviimine Luua Metsanduskoolis,
  1.2. Seadmete - 3D printeri, lasergraveerija ja -lõikaja soetamine;
  1.3 As Viiratsi saeveski külastamine;
  1.4. välislektorite-praktikute kaasamine.
   
 2. Ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused:
  2.1. 12-tunnine ja 24-tunnine ettevõtluslaager;
  2.2. Tartu Ettevõtlusküla külastamine.
   
 3. Ettevõtlusõppe mooduli uuendamine.