Tule tööle!

Särasilmsete Eesti metsanduse- ja looduse tulevikutegijate õpetamisele pühendunud kutseõppeasutus ootab sügisest kooliperega liituma kvaliteedist hoolivat ja uuendustest innustuvat
 

TEABEHALDUSE SPETSIALISTI - JUHIABI


kelle silmad lähevad särama nii dokumente hallates ja andmeid süstematiseerides kui ka inimestega suheldes ja külalisi võõrustades.  

 

Peamised tööülesanded:

 • Kaasaegse teabehaldussüsteemi ülesehitamine koolis ja selle rakendamine organisatsiooni protsesside arendamisel ning ülesannete täitmisel, sh kooli info- ja dokumendihaldussüsteemide administreerimisel.  
 • Töösuhete haldamine, sh kooli personaliinfosüsteemi administreerimisel.  
 • Koolijuhi ja juhtkonnaliikmete igapäevane assisteerimine (koosolekute organiseerimine ja protokollimine, külaliste vastuvõtmine jms)
   

Ootame, et Sul oleks:

 • erialane kutse- või kõrgharidus (teabehaldus, personalitöö või muu sarnane);
 • eelnev töökogemus sarnasel tegevusalal;
 • väga hea eesti keele oskus, inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel;
 • kasuks tuleb vene keele oskus suhtluskeele tasandil;
 • teabehalduse, personalitöö ja andmekaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • väga hea organiseerimisvõime ning eneseväljendus- ning suhtlemisoskus;
 • iseseisvus ja initsiatiivikus.
   

Sind ootavad meie juures:

 • Huvitav, vastutusrikas, vaheldust ja väljakutseid pakkuv stabiilne töö;
 • Erialast arengut toetavad täiendkoolitused;
 • Toetav, kvaliteeti väärtustav meeskond;
 • Nüüdisaegne töökeskkond ;
 • Uuendusmeelne töökultuur;
 • Tööle- ja kojusõidukompensatsioon, terviseedendustoetus, ühised sündmused.

 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Täiskoormusega töö, tööasu kokkuleppel.

 

Sooviavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata  e-posti aadressile info@luua.ee.

Lisainfo: Haana Zuba-Reinsalu, koolijuht, telefon 511 5399.

____________________________________________________________________________________________________