Tule tööle!

Luua Metsanduskool ootab endaga liituma 

ÕPILASKODU KORRAPIDAJAT.

 

Sinu peamiseks ülesandeks saab õpilaste abistamine ja nõustamine ning turvalisuse ja korra tagamine õpilaskodudes.

 • toetad ja juhendad päevases õppes õppivaid õpilaskodus majutuvaid õpilasi;
 • aitad kaasa õpilaste probleemide lahendamisele;
 • korraldad tubade suurpuhastuse läbiviimise õpilastega.
 • jälgid, et  õpilased täidaksid õpilaskodu sisekorraeeskirjade, tervisekaitse- ja tuleohutuse nõudeid ning et õpilaskodus ei viibiks öörahu ajal võõraid isikuid;
 • tegeled vajadusel korrarikkujatega;

 

Pakume:

 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd noortega
 • Enesetäiendamisvõimalusi
 • Graafikujärgset tööd - vahetus kestab 13 tundi, kas kell 19.00-08.00 või 17.00-06.00.
 • Puhkust 42 kalendripäeva
 • Tööle- ja kojusõidu kompensatsiooni
 • Terviseedendusekompensatsiooni

 

Eeldame, et Sul on:

 • vähemalt keskharidus;
 • väga hea suhtlemisoskus ning hea pingetaluvus;
 • initsiatiivikus ja korrektsus tööülesannete täitmisel;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • oskus ja tahe abistada ning toetada õpilasi;
 • kasuks tuleb vahetustega töötamise kogemus.

 

Töötasu: miinimumpalk, millele lisandub lisatasu öiste töötundide eest vastavalt seadusele

 

Tööle asumise aeg alates 5. augustist 2020.

Lisainfo telefonilt 5198 5070 (õpilaskodu juhataja).

 

Sooviavalduse koos elulookirjelduse ja  motivatsioonikirjaga palume saata 29. juuniks 2020.a aadressil: Luua Metsanduskool, Luua, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49203 või kooli e-mailile info@luua.ee.