Uudised

Rohkem pilte

Külas käis Greenpeace Venemaa esindus

Aprilli algul olid Luua metsanduskoolis külalised Venemaalt – Greenpeace Vene haru esindajad. Vene looduskaitsjaid huvitas Eesti metsamajandamine ning sellega käidi tutvumas ka meie kooli metsades.

Enne Luuale tulekut olid külalised käinud metsade majandamisega tutvumas ka Läänemaal. Seal kohtuti Läänemaa Metsaühistu, RMK ja metsafirmade esindajatega. Nähtu oli külaliste sõnul meeldiv ning andis tunnistust Eesti metsameeste kõrgest tasemest. Greenpeace Venemaa metsandusosakonna juhataja Alexey Yaroshenko kõneles, et Vene kolleegidel oleks Eesti metsameestelt palju õppida. Eriti selles osas, mis puudutab metsauuendust – külaliste kinnitusel on just selles vallas Venemaa metsanduses kõige suuremad probleemid. Metsi raiutakse intensiivselt, kuid metsauuendusega ei tegeleta. Olukord oli muutunud halvemaks peale Venemaa Föderaalse Metsateenistuse likvideerimist ning metsamajanduse liigutamist loodusvarade ministeeriumi haldusalasse. Kontroll metsades toimuva üle on kadunud ning kannatajateks on metsad ja seal töötavad inimesed.

Alexey koos kolleegide Tatiana Khakimurova ja Vilen Leaderiga tundsid suurt huvi meie metsauuendustööde vastu. Nii veetsidki külalised metsaülem Peep Aroldi juhtimisel pea terve päeva kooli metskonnas. Kuna kooli metsades toimub pidev tulevaste metsameeste õpetamine, on tegu korralikult majandatud metsadega. Venemaa metsakaitsjad nägid nii värskeid raielanke kui puutumata metsaga sihtkaitsevööndit, aasta tagasi istutatud metsa ja hooldatud noorendikke. „Korralikult tehtud töö ja hästi hooldatud metsad,“ kiitsid külalised. Eesti metsandus on nende hinnangul mõistlik ning kasutoov, eriti kiideti tehtud metsauuendustöid.

Külaskäigust valmib ka video, mida peaks näha saama sel suvel.