Uudised

Hindamisnõukogu tunnistas Luua Metsanduskooli õppe kvaliteetseks

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu tunnistas Luua Metsanduskooli matkajuhi ning metsanduse õppekavad kvaliteetseks. Järgmine metsanduse ja matkajuhtimise õppe kvaliteedihindamine toimub kuue aasta pärast.


Luua Metsanduskooli tugevustena toodi esile õppe pidevat analüüsi ja parendust, õpingute tihedat sidet töömaailma nõudmistega, vastutustundlikku suhtumist keskkonda ja väga head praktikasüsteemi. Eraldi rõhutati ka õpilaste kutsevõistlustel osalemist, võistlejate silmapaistvaid tulemusi ning võistluste seost tegelike töödega. Parendusettepanekuna toodi välja praktikaettevõtete senisest veel paremat tagasisidestamist ning koolitamist.
 

„Luua Metsanduskool on Eestis ainus kool, kus õpib praktilise oskusega tark metsamees. Kvaliteedi tagab see, et valime nii oma õpetajaid kui õppureid väga hoolikalt. Meile on viimastel aastatel saanud õppima ainult motiveeritud ja särasilmsed inimesed, kes teavad, mida nad tahavad tulevikus teha. Oleme selgelt võtnud tööandjate ees vastutuse, et meilt väljub praktiliste oskuste ja säravate silmadega hea spetsialist,“ sõnas direktor Haana Zuba-Reinsalu.
 

Kutseõppe kvaliteeti hindab sõltumatu komisjon kooli eneseanalüüsi ning komisjoni koolikülastuse põhjal. Järgmine hindamine on plaanis kuue aasta pärast.