Uudised

Õppeaasta võeti kokku parimate praktikate jagamise seminaril

Luua Metsanduskoolis on heaks tavaks jagada õppeaasta lõpul kolleegidega parimaid praktikaid ja võtta kokku lõppev aasta. Kuna just kolleeg on parim koolitaja tehes tööd oma parimal moel ja rääkides oma kogemusest nii, et teisedki saaksid sellest õppida ning head näited töösse võtta.
 

Haana Zuba-Reinsalu sõnul on igalt kolleegilt alati midagi õppida, kui vaid luua selleks võimalus ja väärtustada edusamme. „Õpetajad on loomingulised ja kiire kohanemisvõimega – kui eelnevalt olid teoorias paljud teemad selged ja haridustehnoloogilised platvormid teada, siis nüüd lühikese praktika- ehk koroonaperioodi jooksul kinnistusid praktilised rakendusoskused, mis andsid tõuke uue kvaliteeditasandi saavutmise suunas,“ sõnas koolijuht.  On hea meel, et kandes Luua Metsanduskooli põhiväärtusi - olla avatud ja panustada kooli arengutesse - oleme astunud julge sammu tulevikukooli suunas edasi. 
 

Möödunud õppeaastal tulid eriolukorras välja uued dimensioonid – õppija sai valida aega ja kohta, millal distantsõppes osales ning enamikule õppijatest oli see sobiv ja jõukohane. Senisest enam osutusid oluliseks oskused nagu aja planeerimine, digitaalne kirjaoskus, orienteerumine infokülluses, suhtlemisjulgus. Õpilaste küsitlusest selgus, et suurt abi said nad kodusõppimise ajal üksteiselt (ka vanematelt) ja positiivse poole pealt said paljud tegeleda oma hobidega või õppida hoopis uusi asju.Jagatud kogemused õpetajatelt võib liigitada järgmiste teemade alla:

 • Kasutusele võetu uued tehnilised lahendused ja omandati kiirelt oskused neid kasutada – nt veebitunnid metsas, praktikate hindamisvestlused, uued suhtluskeskkonnad.
 • Tähtsaks sai koostöine õpetamine. Õpetajad lõid koostöös mitmeid rakenduslikke näiteid eriala- ja üldõppe lõimimiseks, et kasutada õppimisaega paindlikult (kolm ühes) ja aidata kaasa tervikpildi ja seoste kujunemisele (õpimapp, praktikate hindamine jt).
 • Õpetajate isiklikud kogemuslood, mis peegeldasid muutunud maailma ja sellest tulenevaid vajadusi enda tööd optimeerida ja edasi arendada (õpilaste vajadused on ka õpetajatele võimalused, oma töö koondati kõik järje hoidmiseks ühte kohta kokku).

 

Oma kogemusi 2019/2020 õppeaastast jagasid:

 • Merle Haossar - Õpilaste tagasiside tulemused õppeaastal 2019-2020
 • Kaja Sander - Kogemused ettevõtlusprojektiga 2019-2020
 • Lauri Toim - Distantsõppe kogemus - õppevideote loomine
 • Marje Kask- Eriolukorra ajal loodud materjalid Moodle´s
 • Veiko Belials - Töökorraldus erinevate veebikonverentsikeskkondadega  - Teams, Skype
 • Lys Lepiksoo - Digitaalne õpimapp
 • Meelis Kall - Praktika dokumetide haldamine ja Teams kui õppematerjalide keskus
 • Marika Murka -  Natuke minu aastast - maastikuehituse praktikate koordineerimine
 • Kairit Reiman - Kaugtöö täiendõppe osakonnas
 • Riina Tralla - HT-aasta ja Moodle kursus Luua MK õpetajatele