Uudised

Rohkem pilte

Luual praktiseeritakse nüüd ka hooldusraieteks mõeldud minimasinatel

Alates sellest õppeaastast on Luua Metsanduskoolis võimalik suurte metsamasinate juhtimise kõrval proovida kätt ka väiksematel masinatel, mis on eriti sobilikud hooldusraieteks. Väiksemad masinad on kergemad, säästlikumad ning avaldavad pinnasele vähem mõju. Masinajuhtimist õppivad noormehed ja neiud saavad siin veelgi paremini rakendada metsamajandusalaseid teadmisi – puude valik on väga oluline, kasvavat metsa ei tohi kahjustada ning metsaomaniku eesmärki tuleb väga hoolikalt arvestada.

 

Luua Metsanduskool on ainus kool Eestis, kus on võimlaik metsamasinajuhtimist õppida - suurt rõhku pannakse just metsanduslikele teadmistele ning masina käsitsemise oskustele. Kuna väiksemad masinad muutuvad oma soodsa hinna poolest ja alternatiivsete võimalustega järjest populaarsemaks, siis võimaldavad uued oskused masinajuhtidele tööturul uusi väljavaateid. Lisaks on metsaomanikel tulevikus võimalik oma metsa tööle värvata juba hooldusraieteks mõeldud masinate peal oskusi lihvinud praktik, olles kindel, et tehtav töö on eesmärgipärane ning efektiivne.
 

Luua metsades võib töötamas näha kahte Vimek´i metsamasinat - ühte harvesteri ning ühte forvarderi. Masinatega varustas Luua Metsanduskooli MFO OÜ.