Uudised

Luua koolijuht on Eesti Metsaseltsi president

Eesti Metsaseltsi juhatuse koosolekul valiti Metsaseltsi uueks presidendiks Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu, kes on Luua Metsanduskooli juhina teinud pikaajaliselt süsteemset tööd Eesti metsandusliku kutsehariduse arendamisel, loonud koolist rahvusvaheliselt tuntud ning eristuva kompetentsikeskuse ning kindlustanud metsasektori tööjõu ja teadmistega. Haana Zuba-Reinsalu lõpetas 1991. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsamajanduse erialal ja kaitses 2001. aastal magistrikraadi metsatööstuse erialal. Koolijuhtimise kõrvalt tegutseb Haana Zuba-Reinsalu muuhulgas ka haridusmentorina ning toetab alustavaid koolijuhte, samuti õpetab ta Tartu Ülikoolis kutseõpetajaid. Haana Zuba- Reinsalu on olnud Eesti Metsaseltsi juhatuse liige alates 2015. aastast. Lisaks on ta olnud veel mitmete erialaliitude juhatuses nagu näiteks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Eesti Erametsaliit.
 

Metsaseltsi presidendina peab Haana Zuba- Reinsalu oluliseks metsandusorganisatsioonide koostöö tugevdamist avalikkusele suunatud ühistegevuse ja ürituste kaudu, mille tulemusel kasvab Eesti inimeste, eriti noorte metsandusalane teadlikkus.


Eesti Metsaseltsi juhatuses on 9 liiget: Aigar Kallas (Riigimetsa Majandamise Keskus), Jaanus Aun (SA Erametsakeskus), Andres Talijärv (Eesti Erametsaliit), Henrik Välja (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit), Katri Ots (Eesti Maaülikool), Andres Raido Roosileht (Eesti Metsaüliõpilaste Selts), Toomas Kams (HD Forest), Kaarel Tiganik (Eesti Metsateenijate Ühing), Haana Zuba- Reinsalu (Luua Metsanduskool).


Eesti Metsaseltsi eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.