Uudised

Rohkem pilte

Palju õnne! Kaupo Ilmet 90!

Metsandustegelane ja Luua Metsanduskooli endine direktor Kaupo Ilmet sündis 29. märtsil 1931. aastal Tallinnas. Temast rääkides ei saa mööda minna mulgi kultuurist, sest Kaupo juured ulatuvad Mulgimaale Helme kihelkonda, kus elasid tema vanaisa ja vanavanaisa.
 

Kaupo Ilmet kolis koos perega 1936. aastal Tallinnast maale, praegu Elva vallas asuvasse Illi külla, mis toona kuulus Pangodi valla piirkonda. Kaupo asus õppima kommertskallakuga Elva algkooli, kuid 11 aastat hiljem lõpetas juba Elva keskkooli Kaupo meenutab, et kuuendas klassis tuli teha esimene eksam, kuid juba seitsmendas klassis oli eksameid kujuteldamatult palju – tervelt 16. Niisama suur hulk eksameid tuli sooritada ka ülikooli astumisel 1950. aastal, mil ta soovis õppida Tartu riikliku ülikooli metsandusteaduskonnas. Eesti põllumajandusakadeemiat polnud siis veel loodud.
 

Metsanduse eriala lõpetas Kaupo 1955. aastal, kuid juba enne kooli lõppu suunati ta tööle Valgamaa metsamajandi laiatarbetsehhi (hilisema nimetusega metsapunkti) juhatajaks. Kolm aastat seal töötanud, avaldas ta soovi minna tööle metsaülemaks. Nii pakuti talle metsaülema kohta Aakre metskonnas. Metsaülema töö kõrvalt läks ta ka aspirantuuri ja metskonnast sai jahimajanduse valdkonna katsemetskond, kus korraldati ka esimene teaduskonverents metsamulla kohta.
 

Töökoha vahetuse tõttu kolis Kaupo koos perega Valgast Soontagasse. Kaupo abi kaasa Ilme, kellega ta oli abiellunud 1956. aastal, töötas Valga I keskkooli bioloogiaõpetajana, seejärel sai temast Soontaga algkooli juhataja ja pärast kooli sulgemist suunati ta tööle Restu kooli õppealajuhatajaks.
 

Kui Kaupo oli olnud viis aastat Aakre metsaülem, tegi toonane metsamajanduse ja looduskaitse minister Heino Teder talle ettepaneku asuda Jõgeva metsamajanduse tehnikumi direktori ametikohale. Kaupole oli see ettepanek sobilik, kuna abikaasa sai seal tööd oma erialal ega olnud vaja sõita kaugele tööle. Nii koliski pere Jõgevamaale.
 

Luu metsanduskooli, tollase nimetusega tehnikumi juhtis Kaupo Ilmet kümmekond aastat. Selle aja jooksul kujunes metsakoolist ja tehnikumist mainimisväärne metsandusliku alg- ja keskastme hariduse andmise koht, kelle kasvandikud olid hinnatud metsateenijad. Ehitati klubi, võimla ning söökla, asfaldi- ja kummikattega staadion, õpetajate elamud, töökojad, saun jne. Ühtlasi pandi alus õppemajandile-metskonnale. 1964. aastal sõlmiti Läti, Leedu ja Eesti metsatehnikumide vahel sõprussidemed, mis on kestnud tänini. 1968. aastal hakati tehnikumide alusel looma sovhoostehnikume ning Luua tehnikum tegi ettepaneku asutada nende alusel metsamajand-tehnikum. Kaupo käis selleks luba küsimas Moskvas, ent minister Heino Teder arvas, et see oleks ministeeriumile liiga keeruline ning muudatus jäeti tegemata.
 

Kui Tartus asutati metsamajanduse ja looduskaitse teaduslik uurimisinstituut, nähti ette ka metsakatsejaama loomine, mille asukohaks valiti Kaarepere metskond Jõgeva külje all. Selle juhiks valiti Kaupo Ilmet, kes juhtis Kaarepere metsakaitsejaama järgmised 20 aastat. 
 

Paraku lõpetas metsakatsejaam tegevuse 1992. aastal, mil keskus läks üle Jõgeva metskonnale, mis tegutses Kaupo juhatusel. Aga ka metskond lõpetas töö 1997. aastal. Olnud katsejaama asutaja, pidi Kaupo ühtlasi kogema selle sulgemist, samuti metskonna töö lõpetamist.
 

Seejärel tuli Kaupol mõelda, mida teha edasi. Ta oli seotud Eesti metsaseltsi tegevusega ning talle tehti ettepanek asuda tööle seltsi juhina. Nendel aastatel jõudis Kaupo Ilmet algatada mitmed ettevõtmised, mis rõõmustavad paljusid inimesi siiani.
 

Nii rajati Kaupo Ilmeti eestvedamisel 1997. aastal Jõgeva külje alla populaarne Elistvere loomapark, kus eksponeeritakse Eestimaal olnud ja olevaid metsloomi võimalikult looduslikes tingimustes.
 

1989. aastal äratati Jõgevamaa metsaseltsi eestvõttel ning kultuuri-, loodus- ja muinasloohuviliste osalusel uuele elule Kassinurme linnamäe ümbrus ja hiis. Linnamäe jalamile ehitati lava, eesõuele kiik, püstkojad ja lõkkeplats.
 

Siiani jätkab Kaupo Ilmet metsandust käsitlevate raamatute väljaandmist, viimasena ilmus 2019. aastal tema toimetatud Jõgevamaa metsad 1918-2018.
 

Kaupo Ilmet on pälvinud ka mitmeid tunnustusi:

  • Valgetähe teenetemärk 2001
  • Aasta vabatahtlik 2005
  • Jõgevamaa Kuldrist 2006
  • Metsanduse elutööpreemia 2009