Uudised

Erle Tüür on  Parim kutseõpetaja 2021 nominent

Meie armastatud õpetaja Erle Tüür on selle aasta Õpetajate gala Parima kutseõpetaja kategoorias üks kolmest nominendist. 
 

Erle Tüür on särav, uuendusmeelne ja õpilaste poolt kõrgelt hinnatud pühendunud õpetaja, kelle südameasi on metsatarkuse jagamine Eestimaa loodusest.Ta hoolib igast oma õppijatest ning panustab iga päev enda ja kooli arengusse.


Erle on süsteemselt koolis välja arendanud enda põhieriala - metsanduse alused ja metsakaitse. Ta on loonud põnevad ja arendavad õppematerjalide kogud (putukatest ja seentest jms) ning tema õpetamismeetodid toetavad igas vanuses õppija aktiivset osalust tundides. Ta oskab luua avatud ja arendava õpiruumi nii noortele kui täiskasvanud õppijatele ning kaasab neid nii tundide läbiviimisesse, enesehindamisse kui reflekteerimisse. Tema jaoks on oluline hoida kõrgel õppija huvi ning õpimotivatsioon, selle nimel korraldab ta põnevaid kohtumisi ettevõtete ja teiste partnerite juures.


Noorte puhul peab ta oluliseks õppija huvidest lähtuvat lähenemist, seetõttu suudab ta ka metsas masina kõrval õppija loodust enda ümber märkama ja tundma suunata. Täiskasvanute õpetamisel peab ta oluliseks õppijate varasematele kogemustele toetudes huvi ja motivatsiooni üleval hoida. Tavalised on olukorrad, kus Erle eestvedamisel jäädakse ka peale õppesessiooni eriala ja õpingute teemal sügavamaid arutelusid pidama.


Erle on mitmeid aastaid järjest arvatud kooli õpilaste poolt parimaks õpetajaks. Õpilased hindavad tema sõbralikkust ja ausust ning tema huvitavaid ja aktiivseid tunde. Eriti tõstetakse esile tema tagasiside oskust, mille järel on õpilased valmis pingutama ning häid tulemusi saavutama. Ta suudab õppija suunata läbi vigadest õppimise edasi pürgima. Ta on nõudlik ning väga töökas ning nõuab sama ka oma õpilastelt ja kolleegidelt. Lisaks noorte õpetamisele juhendab ta igapäevaselt matkajuhi erialade täiskasvanud õppijaid, et nad igapäeva koolielus ning praktikatel hakkama saaksid.


 

Erle südamesi ja suur kirg on korraldada igal aatal kooli kutsevõistluseid, et noored saaksid omavahel kogemusi nii praktiliste erialaste kui meeskonnatöö ülesannete lahendamisel. Tema eestvedamisel toimuvad õppeaasta jooksul treeninglaagrid õpilastele, kelle seast parimad esindavad kooli erinevates rahvusvaheliste võistluste sarjades - Balti metsanduskoolide ja Euroopa (EUROPEA) kutsemeistrivõistlustel. Ta on juba üle 10 aasta kirjutanud SA KIK projekte, et luua õpilastele võistlusteks harjutamise ja õpitingimused, tema eestvedamisel töötati välja valikaine – kutsemeistrivõistlused, mis mille läbimine nõuab õpilaselt sihikindalt tööd enesearengul ning enese proovilepanekut. Selle tulemusel on tema õpilased saavutanud igal aastal kõrgeid kohti nii Eestis kui Euroopas.


Erle kuulub kooli arendusmeeskonda, kes 2020/21 õppeaastal osales TÜ Tulevikukooli programmis. Koostöös kolleegidega loodi, piloteeriti ja rakendati unikaalne õppija individuaalse toetamise ja personaalse õpitee kujunemise meetod - õpikoda, kus igal õppijal on võimalik õpetajast õpisõbra toel areneda ennastjuhtivaks õppijaks. Erle andis suure panuse meeskonda metoodika välja arendamisel ning pilootmeeskonda kuuluvate kolleegide toetamisel ja juhendamisel.


Luua Metsanduskool on praktikabaasiks Tartu Ülikooli kutseõpetaja koolitusele ning igal aastal külastavad ja vaatlevad tema tunde üliõpilased, kes saavad sel viisil häid kogemusi ja teadmisi praktikult. Samuti tegutseb Erle Tartu Loodusmaja juures keskkonnahariduse teemadesse panustades ning juhendab üldhariduskoolide õpilasi uurimustööde läbiviimisel üle Eesti. Ta tegutseb ka Kutsekojas matkajuhi kutsestandardi töögrupis ning teeb aktiivset koostööd Eesti Maaturismi Ühinguga matkajuhtide kutsesüsteemi arendamisel.

 


Parima kutseõpetaja laureaat selgub 2. oktoobril Ugala teatris toimuval Viljandis toimuval pidulikul galal „Eestimaa õpib ja tänab“. Pöidlad pihku! 

 

 

Vaata kõiki Aasta õpetaja nominente