Uudised

Rohkem pilte

Õpihuvilaager aitas metsandust mõtestada ja kooliellu sisse elada

8.-10. septembrini toimus Luua Metsanduskoolis koostöös OÜ Metsaharidusega sisseelamist soodustav ja õpihuvi arendav laager "Fellows in Forest". Laagri käigus oli esimese kursuse õpilastel võimalus tutvuda kursuse- ja koolikaaslastega ning veeta päev metsas, et õppida tundma metsa ja inimese suhteid.

 

Laagris mõtiskleti, miks on metsa riigile ja inimkonnale vaja, milliseid hüvesid inimesed metsast saavad, millised rollid on metsal ühiskonnas. Eesmärgiks oli anda õpilastele laiem arusaam, miks on vajalik metsanduslik haridus ehk milliseid teadmisi on tarvis, et inimesed oskaksid metsaga hästi ümber käia. Samuti orienteeruti Luua Metsanduskooli õpperajal, kus ülesannete lahendamisel tuli teha meeskonnatööd.

 

Metsahariduse OÜ noored mehed, kes on ise Eesti Maaülikooli teaduritena akadeemilise metsandushariduse taustaga sõnasid, et sellises formaadis õpilastega tegelemine oli neilegi rikastav kogemus. „Poisid (ja esimesel päeval ka mõned tüdrukud) on teinud küllalt varases nooruses ära suure ja raske erialavaliku, see on austust väärt! Õpilased olid tublid, enamik töötas ja mõtles kaasa, mõned jaksasid vähem, nagu ikka igas grupis. Loodame, et suutsime õpilastele lisada õpinguteks entusiasmi ja natuke metsandust laiemalt mõtestada.“


Õpihuvilaagri korraldasid huvijuht Iren Hansen ning tugispetsialist Martin-Joel Bachmann.

Laagrit rahastas täies mahus Haridus- ja Teadusministeerium.