Uudised

Rohkem pilte

Selgusid Stihl´i, RMK ja Vestman Grupi stipendiumite laureaadid

Oktoobri algul kuulutati välja Luua Metsanduskooli koostööpartnerite poolt välja pandud stipendiumite laureuaadid. 

 • Enne stipendiumite kätteandmist uuendati Farron Tehnika OÜ-ga koostöölepingut. Koostöö eesmärk tõsta Luua Metsanduskooli õpilaste ja õpetajate erilast motivatsiooni; edendada õpetajate, õpilaste, täiendusõppijate ja üldsuse teadlikkust metsatööde ohutusest ja turvavarustuse vajalikkusest ning suurendada loodussõbralike töövahendite kasutamise propageerimise kaudu keskkonnateadlikkust. Selleks, et koostöö saaks hoogu juurde, uuendati ka STIHLi stipendiumi statuuti - välja andmist ootas 1500-eurone aastastipendium ühele metsanduse valdkonna silmapaistvale päevasele õppurile, kel on lisaks õppetööle head tulemused ka raiespordis - komisjoni otsusega on sel aastal STIHLi stipendiumi vääriline tulevane metsatehnik Brigite Sallo.
   
 • RMK poolt välja pandud Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi laureaadiks kuulutati Indrek Leetmaa, kel on lisaks väga kõrgele keskmisele hindele aktiivne roll koolielus - nimelt on Indrek viimasel ajal vedanud kooli õpilasesindust ning ta on presidendina olnud võimekas ja sihikindel. RMK stipendium määratakse päevase õppevormi metsanduserialade õppijatele, stipendiumi suurus on 1917 eurot aastas.
   
 • Vestman Grupp annab välja Ain Jürisoo nimelist stipendiumi sessiooniõppes õppivale metsanduseriala tulevikutegijale. 2000-eurose stipendumi pälvis sel aastal Erki Ahman
   
 • Põlvamaa Metsaühistu stipendium, millega toetatakse Põlvamaalt pärit noori metsandustalente, jäi sel aastal välja andmata, sest maakonnast ei ole stipendiumile kandideerivaid õppijaid. 
   

Palju õnne kõigile stipendiaatidele, tuhat tänu koostööpartneritele tuleviku metsandusoskustesse panustamise eest!