Uudised

Õpetaja Marika Murka märgiti ära Jõgevamaa aasta õpetaja gümnaasiumiõpetaja kategoorias

Möödunud reedel tunnustatati Jõgevamaa aasta õpetajaid. Gümnaasiumiõpetajate kategoorias oli märgitud ära ka meie üldainete õpetaja ning maastikuehituse praktikakoordinaator Marika Murka. Kuigi Marika maakonna aasta õpetaja tiitlit sel korral ei saanud, on ta asendamatu ja eriline.

Õpetaja Marika on justkui õppekunstnik, ta planeerib oma teoste valmimist hoolega, kaasab õppijad ning annab kõigile võimetekohased vahendid. Marika on alati valmis panustama ja  koostööks!Marika on õpetaja, kes ei pelga digitaalseid keskkondi ja panustab erinevaid meetodeid kasutades - et tunnid oleksid põnevad nii noortele kui täiskasvanutele. Marika kasutab mitmekesiseid õppemeetodeid ja analüüsib nende mõju õpiväljundite saavutamisele. Ta annab õppijatele valikuid, võimaldab eesmärgistada ja planeerida õpet teema alguses, kaasa rääkida ülesannete järjekorras ning tööde korraldamises, sh õppekäikude planeerimisel.


Ta on õppijate jaoks loonud unikaalse ja üksikasjalise  Moodle´i kursuse, mis toimib õppijat toetava keskkonnana ja kus on kvaliteetne õppematerjal õppijale kogu stuudiumi jaoks. Ta kasutab õppe läbiviimisel videosid, koostab juurde õppeülesandeid. Leiab võimalusi õpilaste silmaringi laiendada õppeekskursioonide, ettevõtete külastustega ja on alati nende õppekäikude toetamiseks juurde loonud huvitavaid ülesandeid.

 


Ta teeb iga alustava kursusega tööd selle nimel, et õppida kiiresti õppijaid tundma. Ta annab oma rakenduskavad õppijatele ette võimaldades õppijal teha sel viisil valikuid, et õpitav teema saaks õppijale omaseks ja õppijate grupp saaks õpetajale tuttavaks. 


Marika on hea näide elukestvast õppijast meie koolis. Tema tööülesannete hulka sotsiaalainete õpetajana on viimasel kolmel aastal lisandunud ka maastikuehituse erialade õppijate praktikate koordineerimine ning koostöö korraldamine ettevõtetega. See on nõudnud erialavaldkonna tundmaõppimist ja suurt tööd iseendaga. Marika on aktiivne kooli ürituste korraldaja -  viktoriinisarjad, jõululaadad,  samuti üllatab ta kolleege kaunite omaloodud lillekimpudega.

 

 

Marikale läheb väga korda kool Luua küla ja piirkonna tõmbekeskusena ning väärtuste hoidjana ehk nn maa soolana. Ta panustab järjepidevalt Luua Külaseltsi tegevustesse piirkonna elu edendamisel ning tutvustamisel.


 

Palju õnne ja jätkuvat indu edaspidiseks, õpetaja Marika Murka!