Uudised

Rohkem pilte

Kohtumisel Võru kolleegidega oli põhiteemaks puidu- ja metsanduserialade koostöökohad

Esmaspäeval, 21. novembril külastasid Luua Metsanduskooli kolleegid Võrumaa kutsehariduskeskusest. Üheskoos arutleti kokkupuutepunktide ja täiendusvõimaluste üle metsanduslike ja puidu töötlemisega seotud erialade õpetamisel. Mõlema õppeasutuse esindajate arvates oleks hea anda õppijatele laiem pilt sellest, kuidas õigel ajal tehtud metsakasvatuslikud otsused aitavad kaasa puidust tehtud toote kvaliteetide ning ka vastupidi – Võrumaa õpilastel oleks võimalik näha, kui väärtuslik ja vastutusrohke on puitmaterjal, mida on aastakümneid metsades kasvatatud. Ühiselt asutakse kaardistama koostöövõimalusi ka sektori tööandjatega ning erialaliitudega.
 

Võrumaa kolleegid tutvusid ka Luua Metsanduskooli õppekeskkondadega – enim elevust tekitas maastikuehitajate puidutööhall. Loodame, et järgmisele koostöökohtumisele minnakse Võrru, et saaksime omakorda vaadata üle nende taristu ning uudistada, mida põnevat on puidust võimalik teha kompetentsikeskuses Tsenter.