Uudised

Rahvusvahelise arboristika projekti tulemused jõuavad puittaimede spetsialisti õppesse

Luua Metsanduskool osales rahvusvahelises projektis, mille eesmärk oli täiendada ja ühtlustada üle Euroopa arboristika valdkonna õpetamist ning töötada välja ühtne eksami süsteem. Ühiselt kokku lepitud ja hetkel veel eestikeelse vasteta, kuid otsetõlkena tinglikult öeldes Euroopa puuhooldustehniku (European Tree Technician ehk edaspidi: ETT) kutsemudelit koheselt Eestis õpetama ei asuta, kuid kokku lepitud raamistik leiab üsna pea väljundi puittaimede spetsialisti õpetamises.
 

Projekti olulisem tulemus on koolitajatele ja kutseeksamite läbiviijatele suunatud õppematerjal, mida saavad projektis osalenud riigid kasutada. Arboristiõppe osakonna õpetaja Aino Mölderi sõnul on sisuliselt tegemist laiemalt võttes arboristide õpetamise õpikuga: „Ehkki Euroopa puuhooldustehniku jaoks Eestis veel õiget terminit polegi, võib uhkelt öelda, et lõppenud projekti põhiline tulemus ongi kaks vajalikku käsiraamatut. Esiteks käsiraamat selle kutse omandamiseks - iga ETT kutsestandardi kutsekompetentsile on käsiraamatus pühendatud omaette peatükk. Teiseks on valminud ka õpetamise ja sertifitseerimise käsiraamat, mis on mõeldud eksamikeskustele ning õppeasutustele, et üle Euroopa oleks valdkonna spetsialistide koolitamiseks ja hindamiseks ühtsed õppe- ja rakenduskavad.“
 

Muudatustest lähtuvalt on otsustatud Eestis töötada selle nimel, et tänane puittaimede hindaja kutsestandard nimetataks edaspidi ümber puittaimede spetsialistiks. Välja töötamisel olevas spetsialisti kutsestandardis on võetud arvesse juba tublisti ETT kompetentside iseloomustusi ning loodetavasti saab puittaimede spetsialisti õpetamisel kasutada valminud käsiraamatut. Aino Mölderi hinnangul saab tulevikus puittaimede spetsialisti õpe olema üsna vastav ETT kutse nõudmistele.
 

Projekti Luua Metsanduskooli poolne koordinaator oli Robert Oetjen, kes on teadaolevalt Eestis hetkel ka ainuke ETT kutse omanik ning üks projekti sisulistest panustajatest. Kuna tegemist on üsna uue kutsega, siis asutakse kutsekompetentsidele vastavaid teadmisi ja oskusi alles õpetama, kui need puittaimede spetsialisti õppekavadesse jõuavad.
 

Kui valdkond areneb, väljaõppe ja kogemustega inimesi juba rohkem on ning tööturg oskab vastavate teadmistega inimesi nõuda, saab vajadustele otsa vaadates välja töötada ka vastava kutsestandardi ja läbi viia kutseksameid, sest vastavad pädevusmaatriksid on eksami korraldamiseks rahvusvaheliselt kokku lepitud.
 

Täna on neil soovijatel, kes tahavad ETT kutseeksamit teha, võimalik minna endale sobivasse riiki eksamit sooritama. Infot leiab selle kohta EAC kodulehelt. Samuti on sealt võimalik alla laadida projekti tulemused.
 

 

Projektis osales 8 riiki, kokku toimus 7 kohtumist, neist üks Eestis.  Projekti Promotion and Alignment of European Tree Technicians (ETT) Qualification in Europe maksumus oli ligikaudu 406 600 eurot, sh Luua Metsanduskooli eelarve ca 36 000 eurot. Erasmus+ projekt nr 2020-1-LV01-KA202-077586  “Promotion and Alignment of European Tree Technicians (ETT) Qualification in Europevältas 2020.a. sügisest selle aasta 31.augustini. Projekt viidi ellu Euroopa Liidu kaasrahastusel. Täpsemalt saab lugeda siit.