Uudised

Rohkem pilte

Tervitasime Luual maaülikooli kolleege

Kohtusime Luual oma heade kolleegide ja koostööpartneritega Eesti Maaülikoolist. Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli delegatsioon sai põhjaliku ülevaate sellest, kuidas Luua Metsanduskoolis tulevasi metsamehi, maastikuehitajaid ja matkajuhte õpetatakse. Tutvustasime akadeemilistele kolleegidele meie õpikeskkonda, näitasime kaasajastatud ühiselamuid ning uudistasime praktiliste õppeklassides. Nagu Luual enamasti ikka juhtub, tekitas suurt elevust võimalus virtuaalreaalsetel metsamasinasimulaatoritel kätt proovida. Nii said head kolleegid suurepärase ülevaate, milliste oskuste ja teadmistega meie õpilased kooli lõpetavad. 

Vestluste käigus puudutasime võimalusi ka tihedamaks koostööks. Hetkel oleme koostöös üle vaatamas roheoskusi metsanduslikes õppekavades, kuid kindlasti on meil koostööruumi selleks, et jagada metsandustudengitele praktilise metsanduse kogemise võimlaust ning Luua õpilastele teadmisi, millega nad akadeemilisse metsandusõppesse liikudes saaksid süvendatult edasi tegelda.


 

 

Külastuse teise poole täitsid samuti praktilised oskused – meie õpetaja Veiko Belials, kes on ühtlasi ka maaülikooli metsandusteaduskonna vilistlane ja loodusfotograaf, õpetas külalistele loodusfotograafia saladusi, rõhutades looduse ilu ja selle jäädvustamise võimalusi.

 


 

Kogemuste vahetamise järel saab tõdeda, et tänaseni kestnud tihe koostöö metsandushariduse valdkonnas Luua Metsanduskooli ja Eesti Maaülikooli vahel kindlasti jätkub ning üksteise tegemistega põhjalikult kursis olemine lisab metsandusvaldkonda tugevust.