Uudised

Esita ettepanek Luua kaasavasse eelarvesse!

Luua Metsanduskool ootab 10. märtsini kõigi õpilaste ja töötajate ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. Kui Sul on idee, mida annab teostada kuni 2000 euro eest , siis esita ideekorjesse oma ettepanek. Oodatud on mõtted, mis aitavad muuta paremaks Luua Metsanduskooli olme-, õpi  ja töökeskkonda.


 

Ideid hindab komisjon, kes valib välja kriteeriumitele vastavad ideed ning saadab need rahvahääletusele, kus suurima häältearvuga idee võidab ning viiakse ellu 2024. aasta jooksul.


Ettepanekute kaalumisel arvestatakse järgmiste asjaoludega:

  1. Idee tulemus peab asuma kooli territooriumil või kaasama kooli õppijaid/ töötajaid;
  2. ideest peab saama kasu võimalikult suur hulk Luua Metsanduskooli inimesi või on ideel muu laialdaselt positiivne mõju;
  3. idee elluviimisel ei tohi tekkida koolile edaspidi ebamõistlikke kulusid.

 


Saada oma digitaalselt alla kirjutatud ettepanek e-posti aadressile info@luua.ee ;või too paberkandjal allkirjastatult 10. märtsiks juhiabi kabinetti Kristin Kõivu kätte.

 


Hindamisele kvalifitseeruvad ettepanekud, kus on selgelt kirjas:

  • nimetus, mis iseloomustab taotluse sisu;
  • idee kirjeldus, olulisus, eesmärk, asukoht;
  • sihtgrupp ehk kes ideest kasu saavad;
  • hinnanguline maksumus (NB! eelarves on 2000 eurot!);
  • esitaja(te) nimed, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  • muu oluline lisamaterjal (joonis, eskiis, foto, hinnapakkumine vms).

 

Varasemalt on kaasava eelarve raames jõudnud Luuale piljardilaud, sõudeergomeeter, ergonoomilised vahendid töötajate puhkealale, geopeitus ning discgolf.


 

Nüüd ootab ellu viimist Sinu idee!