Uudised

Rohkem pilte

FOREE projekti osalejad kohtusid Luua Metsanduskoolis

Luua Metsanduskool võõrustas selle nädala alguses FOREE projekti kohtumist, kus osalesid mitmed partnerid üle Euroopa, sealhulgas Luua Metsanduskool ise. FOREE projekti eesmärk on arendada välja koolitajate ja õpetajate koolituskursus (ToT) ning MOOC-kursus, mis toetavad Euroopa metsandushariduse üleminekut klassiruumipõhisest õppest paindlikuks hübriidõppeks.


Külalised tegid töö kõrval väikese põike ka Eesti loodusesse, külasades Endla looduskaitseala ja raba. Välismaalased olid lummatud Eesti looduse ilust ning võimalusest matkata. Õhtul saabusid osalejad Luua mõisa, kus toimus majutus ning neid tervitas kooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.


Järgmisel päeval oli päev täis seminare ja ettekanneteid, arutati projekti elluviimise metoodikat ning digitaalsete tööriistade kasutamist metsandushariduses. Pärast põhjalikke arutelusid ja kogemuste vahetamist läksid osalejad edasi Tartusse, et saada osa meie hariduspealinna melust. Tiheda päeva tulemusel lepiti kokku edasised sammud ning iga projektipartneri vastutused nende elluviimiseks. 


Projekt jätkub 2025. aasta maini ning loodetakse astuda reaalseid samme Euroopa metsandushariduse edendamisel ja uuendamisel, Luua Metsanduskool oli rõõmus võõrustamise üle ning võimaluse üle näidata ka meie koolis juba kasutusel olevaid digitaalseid meetodeid ja vahendeid. Järgmine edusammude ülevaate kohtumine toimub novembris Saksamaal.

 

Projektist lähemalt