Kutseeksamid

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
16. juuni, kell 9.00  Metsur, tase 4 kutseeksam 17MM3 Õ217/218 Kutseeksami juhend
18. juuni, kell 9.00 Matkajuht, tase 4 lõpueksam 18LRJ2 Õ221

Kutseeksamijuhend

Eksami hindamisjuhend

17. juuni, kell 9.00 Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam (praktiline osa) 17HOPPK3, 18HOP2   Kutseeksami juhend
18. juuni, kell 9.00 Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam (praktiline osa) 17FOPPK3, 18FOP2   Kutseeksami juhend
18. juuni  Maastikuehitaja, tase 2 lõpueksam     Kutseeksami juhend
19. juuni, kell 9.00 Harvesterioperaator, tase 4 ja Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam (metsanduslik test) 17HOPPK3, 18HOP2, 17FOPPK3, 18FOP2 Õ203

Kutseeksami juhend /harvester/

Kutseeksami juhend /forvarder/

29. juuni, kell 9.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (9-14 lõputööde kaitsmine; 14.30-15.30 test arvutiklassis; 16-18 määramisülesanded) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129 Kutseeksami juhend
30. juuni, kell 8.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (praktiline eksam) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129 Kutseeksami juhend
1. juuli, kell 8.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (praktiline eksam) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129 Kutseeksami juhend