Kutseeksamid

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
21. jaanuar, kell 9.00 Puittaimede hindaja, tase 5 kutseeksam 19DEND1 Õ209 Kutseeksami juhend
8. veebruar, kell 9.00 Raietööline, tase 3 kutseeksam 20METS1 P214 Kutseeksami juhend
9. veebruar, kell 9.00 Aednik, tase 4 kutseeksam 19PKMSÕ2 P203; P102 Kutseeksami juhend

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee